top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Daňová revoluce? Co se změní v oblasti daní a účetnictví v roce 2024

V příštím roce nás čekají razantní změny daňového systému, jejichž cílem je přiblížit Českou republiku aktuálním evropským trendům, podpořit udržitelný rozvoj a především zvýšit daňové příjmy státu. Tyto změny ovlivní nás všechny, ať už jako podnikatele, zaměstnance nebo občany poptávající zboží a služby. V následujícím článku se podíváme na klíčová opatření a změny, které obsahuje daňový balíček pro rok 2024.


Daň z příjmů právnických osob


Sazba daně

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvedá z 19 % na 21 %. Tato změna ovlivní podniky a firmy ve všech odvětvích.


Funkční měna

Nově bude možné vést účetnictví v jiných měnách než české koruně. Institut měny účetnictví umožní používání koruny, eura, amerického dolaru nebo britské libry, podle toho, co je pro danou účetní jednotku funkční měnou.


Odpisy a kurzové rozdíly

Změny umožňují vyloučení nerealizovaných kurzových rozdílů ze základu daně v období jejich vzniku. To dává podnikům větší flexibilitu v hospodaření s kurzovými výkyvy. Existuje-li například pohledávka v eurech a při posílení eura vzniká kurzový zisk k rozvahovému dni, není třeba tento zisk v daném roce danit.


Zprávy o daních a udržitelnosti

Podniky budou muset sestavit a zpřístupnit zprávu o daních a udržitelnosti. Tato změna reaguje na evropskou směrnici o veřejném reportingu a zvýšený důraz na udržitelnost v obchodním sektoru. Netýká se však zatím všech firem, ale v zásadě pouze velkých společností nad 500 zaměstnanců a subjektů veřejného zájmu.

 

Daň z příjmů fyzických osob


K razantním změnám dochází u zaměstnání na dohodu (DPP, DPČ). Tyto úpravy jsme do detailu rozebrali v podcastu SníDANĚ s Šárkou na téma Novely zákoníku práce a v souvisejících článcích.


Změna hranice pro vyšší daňovou sazbu

Hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby se snižuje. Vyšší daňová sazba 23 % bude uplatněna na základ daně přesahující 36násobek průměrné mzdy.


Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity budou osvobozeny od daně z příjmů a pojistného nově do limitu na úrovni poloviny průměrné mzdy (v příštím roce 21 983 Kč, v nasledujících letech se bude limit měnit v závislosti na průměrné mzdě). Akce pro zaměstnance typu vánočních a jiných večírků se do tohoto limitu nepočítají. Více o tomto tématu si poslechněte v podcastu SníDANĚ s Šárkou na téma Daňový balíček 2024.


Limit uznatelnosti pro vozidla

Zavádí se nové omezení, dle kterého se do výdajů zahrnuje pouze poměrná část odpisů vozidla kategorie M1 (s určitými výjimkami) - uvedených do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2024. Výpočet je stanoven podle poměru částky omezení výdajů u takového vozidla - tj. 2 mil. Kč - a úhrnu výdajů vynaložených na takové vozidlo - tj. obecně vstupní cena (obdobně pro nájemné při pořízení formou finančního leasingu). Záměrem úpravy je, aby v souvislosti s vozidlem kategorie M1 obecně nemohlo být prostřednictvím odpisů uplatněno jako výdaj více než 2 mil. Kč a dále aby ta část odpisů, která byla daňově neuznatelná v době držby automobilu, již nemohla být v základu daně uplatněna (např. při prodeji). Dále se prodlužuje možnost uplatňovat mimořádné daňové odpisy – ovšem jen pro silniční motorová bezemisní vozidla pořízená mezi 1. 1. 2024 a 31. 12. 2028.


Zrušení školkovného a podmínky slevy na manžela/ manželku

Školkovné je od roku 2024 zrušeno. Pro dosažení slevy na manželku/ manžela je nově nutné splnit další podmínku (kromě výše příjmu maximálně 68 tis. Kč), a sice společnou domácnost s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.


Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnance bude nově činit 7,1 %, z čehož 6,5 % představuje důchodové pojištění a 0,6 % nově nemocenské pojištění.

 

DPH


Dvě sazby DPH

Namísto tří sazeb DPH se nově zavádí dvě sazby: základní sazba DPH 21 % a snížená sazba 12 %. Změny ovlivní širokou škálu zboží a služeb. Ve snížené sazbě 12 % budou například tyto položky: potraviny (bez nápojů), bezlepkové výrobky, léky a farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky, stavební práce, vodné a stočné, teplo, pravidelná doprava cestujících, příležitostná hromadná autobusová doprava osob, ubytovací služby, stravovací služby, pohřební služby, vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně, časopisy, noviny a dětské autosedačky.

 

Daň z nemovitosti

V roce 2024 se zvýší daň z nemovitosti v průměru na 1,8 násobek. Nárůst se liší podle místa vzhledem k tomu, že příjemcem výnosu této daně je obec a částka záleží na místním koeficientu. U bytu v Brně tak zaplatí vlastník přibližně o 600 Kč více, zatímco u bytu v Praze to bude o 1300 Kč více.


Připojte se k nám na sociálních sítích a dejte nám vědět,

jaký máte názor na plánované změny.

 

 

Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví svým klientům poskytujeme.


14. 12. 2023

Comments


bottom of page