top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Nahlédnutí do mysli: Cesta k úspěchu a spokojenosti s MUDr. Martinem Kalendou

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Jako lékař jsem se dlouho věnoval zkoumání lidské mysli. Zajímal mě jeden konkrétní problém: Co je to, co nás nejvíce brzdí na cestě k úspěchu a spokojenosti? A došel jsem k závěru, že odpověď není tak jednoduchá.


Jedním z největších bloků, které nás brzdí, je náš vlastní blok. Toto poznání vychází z vědomí toho, jak se cítíme, zda vnímáme svou spokojenost či nespokojenost. Pokud chceme a vědomě na tom pracujeme, můžeme být spokojeni, ale je na nás, jak se s tím vyrovnáme. Existuje sice spousta faktorů, které nás mohou znepokojovat a vytvářet nespokojenost, ale vždy to je o nás a o naší schopnosti tyto věci měnit.


Když se podíváme na úspěch, mnoho lidí jej vnímá jako dosažení jediného cíle, jako je například složení zkoušky nebo uběhnutí určité vzdálenosti za daný čas. Ale realita je jiná. Úspěch je mnohem komplexnější a zahrnuje širší spektrum aspektů našeho života.


Firemní rozvoj: Krize, prevence a motivace


Ve své práci kouče a mentora se často setkávám s firmami v různých fázích svého vývoje. Firmy nejčastěji využívají rozvojové programy, které vytvářím s kolegy, ve dvou situacích - když jsou v krizi a když si uvědomí nutnost prevence.


Krize se může projevovat různými způsoby: firma může narážet na limity spolupráce, být neefektivní, nezvládá konfliktní situace se zákazníky nebo se nedaří rozvíjet obchod. V těchto chvílích je naší rolí "vyrábět" motivaci, proměnit atmosféru ve firmě a naučit zejména leadery, jak efektivně pracovat s lidmi.


Investice do lidského kapitálu: Definice firemních hodnot a nastavení rolí


Majitelé firem často bojují s pochopením, že investice do rozvoje jejich týmu je skutečná investice, která vyžaduje nejen finanční prostředky, ale také čas a energii. Právě investice do lidského kapitálu může výrazně ovlivnit úspěch firmy.


Jedním z klíčových aspektů rozvoje firmy je definice firemních hodnot. Ty nám pomáhají orientovat se v komplikovaných situacích a slouží jako pevný bod, na který se můžeme spolehnout při rozhodování. Firemní hodnoty by měly odrážet to, co pro nás jako tým skutečně má smysl a co nám je cenné.


Správné nastavení rolí v týmu je dalším klíčovým prvkem, který může výrazně zlepšit kvalitu práce a celkový rozvoj firmy. Představte si dobře sladěný orchestr: když všechny nástroje hrají správně a v souladu, výsledkem je harmonická hudba, která působí radostně a přitahuje stále více posluchačů. Totéž platí pro firemní tým: když jsou role správně rozděleny a každý ví, co má dělat, výsledek je efektivnější práce a lepší výstupy.


Hledání radosti v projektech


Každý projekt, na kterém pracuji, je pro mě zdrojem radosti. Vždy se snažím být plně přítomen a užívat si práci, kterou právě dělám. Největší radost mi však přináší, když vidím první pozitivní a reálně viditelné změny. Když vidím, jak se lidé rozvíjejí, jak firmy rostou a jak se výsledky naší práce projevují v reálném světě.


Každý projekt je jedinečný a každý klient přináší nové výzvy a příležitosti k učení. Z toho důvodu je těžké vybrat jeden konkrétní projekt, který by mě bavil nejvíce. Ale mohu říci, že nejvíce mě těší, když vidím, jak naše společná práce přináší skutečné výsledky a jak naši klienti dosahují svých cílů.


Koneckonců, úspěch a spokojenost nejsou jen o dosažení jednoho konkrétního cíle, ale o celkovém procesu růstu a rozvoje. Ať už jde o individuální cestu nebo o rozvoj firmy, klíčem je vědomé úsilí, sebeuvědomění a schopnost přizpůsobit se a růst prostřednictvím výzev a překážek.


Takže jaké jsou hlavní body, které bychom si měli z tohoto článku odnést?


První je to, že překážky a bloky na naší cestě k úspěchu a spokojenosti jsou často v našich vlastních myslích. Je na nás, jak se s tím vyrovnáme a jak se rozhodneme reagovat.


Druhý bod je ten, že investice do rozvoje a růstu, ať už jako jednotlivci nebo jako firma, je klíčová. Je to investice nejen finanční, ale také časová a energetická. A výsledky takové investice mohou být velmi odměňující.


Třetí bod je důležitost definice firemních hodnot a správného rozdělení rolí v týmu. Tyto aspekty mohou výrazně ovlivnit efektivitu a úspěch firmy.


A konečně, hledání radosti a uspokojení v práci, kterou děláme, a v procesu růstu a rozvoje, je neocenitelné. Úspěch není jen o dosažení jednoho cíle, ale o cestě, kterou podnikáme, a o tom, jak se učíme a rosteme na základě našich zkušeností.


V konečném důsledku, ať už jste jednotlivec hledající osobní úspěch a spokojenost, nebo firma hledající růst a rozvoj, klíčem je sebeuvědomění, odhodlání a schopnost adaptace a růstu.O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s. r. o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


16. 05. 2023


Comments


bottom of page