top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2020

Aktualizováno: 25. 7. 2023


S platností od 1.5.2020 se velké množství služeb a zboží přesouvá do tzv. druhé snížené sazby DPH, která činí 10 %. Ačkoliv novela zákona o DPH byla a stále je provázena rozhořčením kvůli komplikovanému zdanění piva, může vzhledem k současné situaci okolo COVID-19 některým podnikatelům pomoci zvýšit marži a alespoň částečně tak pokrýt ušlé příjmy.


Většina služeb a zboží, kterých se od začátku května týká druhá snížená sazba DPH přechází z 15% sazby DPH (tedy první snížené sazby DPH). U některých ale dojde k poklesu sazby až o 11 procentních bodů, jelikož do konce dubna 2020 pro ně platila základní sazba DPH, která činí 21 %.


Co vlastně snížení sazby DPH u některých služeb a zboží znamená zjednodušeně v praxi? Jsou 2 cesty, kterými si může podnikat plátce DPH vydat. První možností je nechat základ daně stejný (tedy cenu bez DPH), a k němu přičíst nově sníženou sazbu DPH. Tím se výsledná cena pro spotřebitele za zboží nebo službu sníží. Druhou možností je upravit (tedy zvýšit) základ daně tak, aby výsledná částka po zahrnutí sníženého DPH byla pro spotřebitele stejná. V případě zvolení druhé cesty se zvyšuje obchodní marže podnikatele.


Novela DPH se pak dotýká například poskytování stravovacích služeb. Restauratéři, kteří jsou v souvislosti s uvalením restriktivních opatření vlády jednou z nejvíce ohrožených skupin podnikatelů, budou tedy moci nově poskytovat své stravovací služby s 10% sazbou DPH. Řada z nich již avizovala, že právě oni využijí snížení sazby DPH k pokrytí ztrát a ceny svých služeb zanechají stejné.


Změny přicházejí také v oblasti poskytování kadeřnických a holičských služeb. Na ty se od 1.5.2020 také vztahuje 10% sazba DPH. Změna se však týká pouze jich, například kosmetické salóny, masáže nebo manikérské služby do druhé snížené sazby DPH nepřechází.


Do 10% sazby DPH nově od 1.5.2020 spadají následující služby a zboží.


Služby:

- kadeřnické a holičské služby

- stravovací služby, podávání nápojů (vztahuje se stále řada výjimek)

- oprava jízdních kol

- oprava obuvi a kožených výrobků

- oprava a úpravy oděvů a textilních výrobků,

- úklidové služby vnitřních prostor prováděné v domácnostech

- čištění vnitřních prostor prováděných v domácnostech

- mytí oken prováděných v domácnostech

- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

- vodné a stočné

- úpravy a rozvody vody prostřednictvím sítí

- odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi

- půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků- na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu

- Elektronicky poskytované služby spočívající v poskytování knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh pro kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně (10 %), pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu


Zboží:

- knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu,

- pitná voda.


Původně se novela zákona o dani z přidané hodnoty přijala dle vyjádření Ministerstva financí jako určitá forma kompenzace pro podnikatele za zavedení 3. a 4. vlny EET. Avšak pozor, jak jsme již informovali v článku o Liberačním balíčku, povinnost elektronicky evidovat tržby je nyní pro veškeré podnikatele pozastavena.


Celá novela zákona o daně z přidané hodnoty se proslavila díky nepřehlednému a komplikovaného systému zdanění piva. Právě to může vzhledem k jeho obalu či způsobu servírování nově spadat do všech třech sazeb DPH (21 %, 15 % i 10 %).


Pokud se i Vašich služeb a zboží týká změna DPH, je potřeba již od 1.5.2020 vystavovat daňové doklady se správnou sazbou. Doporučujeme tedy zkontrolovat si nastavení Vašich pokladních a fakturačních systémů.


V případě, že si nejste jisti, zda a jak se změny DPH týkají i Vás, doporučujeme konzultovat situaci s daňovým poradcem. Určitě můžete využít i služeb našeho daňového poradce Ing. Tomáše Navrátila.


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Ing. Šárka Pelikánová je majitelkou účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group s.r.o. Již více než 7 let poskytuje profesionální služby více než 200 klientům. Vzdělává podnikatelskou komunitu v rámci svého semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele.


Každý podnikatel čas od času potřebuje poradit v oblasti daní. Náš daňový tým je tvořen odborníky, kteří se v této oblasti neustále vzdělávají a jsou zároveň velmi lidští, tudíž dokážou všechny Vaše otázky zodpovědět velmi srozumitelně. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňového poradenství našim klientům poskytujeme.


04. 05. 2020


Comments


bottom of page