Nejsem plátce, ale musím odvést DPH!?

Nejsem plátce, ale musím odvést DPH!?

 

Zákon o DPH zavedl od ledna 2013 nový status identifikované osoby. Přesnou definici je možno nalézt v § 6g až § 6i zákona.

 

Co to znamená? Dozvíte se v tomto článku.

 

Věcně jde o osobu povinnou k dani, která nemá povinnost se registrovat jako plátce DPH ani se dobrovolně neregistrovala, a která pořizuje zboží z jiného státu EU v objemu přesahujícím 326.000 Kč (nebo pořizuje zboží, které je předmětem spotřební daně, nebo nový dopravní prostředek), případně přijímá služby od osob povinných k dani neusazených v tuzemsku (nebo dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání zboží soustavami nebo sítěmi) nebo poskytuje služby s místem plnění v jiném členském státě určeným podle § 9 odst. 1 (na rozdíl od přeshraničních dodávek zboží neplatí pro přeshraniční poskytování služeb žádné limity, které by umožňovaly dodávky nepodléhající režimu DPH). Výjimku tvoří případy, kdy je služba v jiném členském státě osvobozena.

 

Jako plátce DPH se identifikovaná osoba chová pouze ve vztahu k přeshraničním kontraktům, nikoli ve vztahu k tuzemským plněním. Z tuzemských plnění nemusí odvádět DPH. Samozřejmě pak nemá nárok na odpočet daně.

 

Identifikovaná osoba je registrována u příslušného finančního úřadu a zveřejněna v celostátním registru plátců DPH v České republice. Absence určité osoby v registru plátců DPH neznamená, že jde o osobu nepovinnou k dani anebo o osobu, která je neplátce DPH. Může rovněž jít o plátce, který jen nesplnil svou registrační povinnost.

 

Příklad 1: Pokud máme příjem z reklamního systému Google AdSense a nejsme plátci DPH, stává se z nás identifikovaná osoba, a to ode dne poskytnutí služby - tedy umístění reklamy z Google Adsense na svém webu. Umístěním této reklamy jsme totiž poskytli službu do jiného státu EU. Smluvní vztah přitom máme s irskou pobočkou amerického Googlu. Přihlášku k registraci identifikované osoby musíme podat do 15 dnů od umístění reklamy na webu.

 

Příklad 2: Pokud jedeme na služební cestu do DE, a např. při poruše auta musíme využít služeb opravny německého plátce, ode dne přijetí služby se stáváme identifikovanou osobou a máme povinnost odvést DPH v tuzemsku.

 

Pokud nám vznikne daňová povinnost, tak do 25. dne následujícího měsíce podáme přiznání k DPH, do kterého ale zapíšeme jen přeshraniční plnění. U tuzemských plnění totiž zůstáváme neplátcem DPH. Jestliže nám nevznikla daňová povinnost, tak přiznání nepodáváme (například když máme jen příjmy z Google AdSense, tak DPH odvede irská pobočka Googlu). Ale, protože jsme poskytli službu do EU podáme měsíční souhrnné hlášení pro EU.

 

Registrace identifikované osoby může být i dobrovolná.

 

Nově zavedený pojem „identifikovaná osoba“ však nenahrazuje pojem „osoba identifikovaná k dani“, neboť ta byla zákonem o DPH jako pojem zrušena a jedná se jen o jakousi podmnožinu identifikovaných osob.

 

 

 

 

 

Odkazy:

Please reload

Doporučené články

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky- 2., aktualizované vydání

30/11/2016

1/2
Please reload

Poslední příspěvky