Zdravotní pojištění OSVČ 2019

Zdravotní pojištění OSVČ 2019

Jako OSVČ budete v roce 2019 platit více na zálohách na zdravotní pojištění.

 

Velké množství živnostníků má povinnost odvádět minimální zálohy, které jsou pro rok 2019 nově stanoveny na 2208 Kč. V roce 2018 to bylo 2024 Kč.

 

Upravte si proto příkazy k úhradě tak, abyste již nejpozději 8.2. mohli odvézt pojistné za měsíc leden ve správné výši.

 

 

Ke změnám výše záloh OSVČ dochází každoročně vzhledem k jejich propojenost na průměrnou mzdu v ČR. Ta se zvýšila a proto bylo potřeba upravit také pojistné. Veškeré změny v rámci vyměřování plateb na zdravotní pojištění se však dotkne všech skupin pojištěnců- tedy jak OSVČ, tak také osob bez zdanitelných příjmů, a také zaměstnavatelů a státu. A to vše je nutno zohlednit již při platbě Vašeho pojistného za leden 2019, kterou je potřeba uhradit nejpozději do 8.2.2019.

 

Změny se také týkají pracovníků na dohodu o pracovní činnost (DPČ). Od začátku roku 2019 se zvyšuje částka započitatelného příjmu u DPČ na 3000 Kč. Tzn, že v případě jejího překročení se bude takový pracovník považovat pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. V tom případě musí zaměstnavatel tohoto pracovníka přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za něj pojistné. V případě, že se pracovník vydělává měsíčně na DPČ mezi 2500 Kč až 3000 Kč, pro účely zdravotního pojištění přestává být od nového roku zaměstnancem.

 

Zvýšuje se také minimální pojistné zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů z předchozích 1647 Kč na 1803 Kč.

 

Za státní pojištěnce bude stát hradit nově místo 969 Kč částku 1018 Kč. Celkově se jedná o více než 50 % pojištěnců, jelikož mezi tuto skupinu se řadí jak nezaopatřené děti, ženy na mateřské a lidé na rodičovské dovolené, tak důchodci, uchazeči o zaměstnání a další.

Odkazy:

Please reload

Doporučené články

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky- 2., aktualizované vydání

30/11/2016

1/2
Please reload

Poslední příspěvky