top of page

Prezenční seminář:
Jak na vymáhání pohledávek
a jejich daňovou uznatelnost
(smluvní vztahy v podnikání)

 

CEG_Template_Jak_na_vymahani_pohledavek (1).png

Smluvní vztahy jsou součástí každého podnikání, ať už je navazujete s dodavateli, klienty, zaměstnanci nebo jinými partnery. Vyplývá z nich řada závazků, práv a povinností pro obě (resp. všechny) strany. 

Na tomto kurzu se od daňové specialistky Šárky Pelikánové a advokáta Pavla Zusky naučíte, jak správně a bezpečně uzavírat smlouvy, jak předejít možným potížím a jak nejlépe postupovat,

když plány selžou.

 Přihlaste se na tento kurz a získejte důležité know-how pro své podnikání.

Nejbližší termín: 7. 2. 2024, 14 - 17 hod.

Prostory: OTIDEA Legal, Slezská 2127/13, Praha 2, 7. patro

Cena 3 500 Kč včetně DPH

online_webinar_sarka_pelikanova_podnikat_jako_osvc_nebo_sro_ceg_ucetnictvi_dane.png

Kdo je lektorka Šárka Pelikánová?

Ing. Šárka Pelikánová je majitelka účetní a daňové kanceláře

a se svým týmem vede účetnictví a daně více než 300 klientům.

 

Přesně ví, na co se nejčastěji ptáte a z čeho vám vyskakuje vyrážka. Sama dobře zná otázky podnikatelů a ráda na ně odpovídá i v podcastu „sníDANĚ s Šárkou“. Srozumitelně seznamuje s aktuálními a důležitými informacemi ze světa daní. Šárka také přednáší na Univerzitě Karlově.

seminar_osvc_sro_advokat_pavel_zuska.png

Kdo je lektor Pavel Zuska?

JUDr. Pavel Zuska se v advokacii pohybuje přes 10 let, advokátem je od roku 2018. Než založil advokátní kancelář OTIDEA LEGAL, působil ve středně velké advokátní kanceláři, kde se v rámci široké generální praxe věnoval celé řadě právních odvětví, včetně zastupování v soudních a správních řízeních a obhajoby v trestním řízení, a to i v mediálně sledovaných kauzách. Ve své praxi se zaměřuje převážně na právo občanské, obchodní a trestní.

Pavel Zuska je také hostem několika epizod podcastu SníDANĚ s Šárkou, které se zabývají právní a daňovou problematikou. 

online_webinar_sarka_pelikanova_podnikat_jako_osvc_nebo_sro_ceg_ucetnictvi_dane.png

Obsah kurzu

​Pavel a Šárka s vámi proberou témata, která jako podnikatelé ve svých smluvních vztazích řešíte:

  1. Jak správně uzavírat smlouvy

  2. Jednání jménem firmy - kdo může uzavírat smlouvy

  3. Spřízněné osoby - co když spolupracuji s další vlastní společností?

  4. Co všechno mít zdokumentované pro daňovou uznatelnost pohledávek?

  5. Vymáhání pohledávek ze smluvních vztahů, možnosti zajištění

  6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

  7. Řešení neschopnosti dostát svým závazkům

Lektoři vás v průběhu semináře upozorní na základní povinnosti, které jako podnikatelé z hlediska daní a účetnictví máte.

 

Seznámí vás se všemi nástrahami a riziky, která na vás číhají. Zjistíte, jak si ušetřit čas i nervy, a kdy je vhodné svěřit své smlouvy do rukou odborníka. 

Oba lektoři se budou věnovat také individuálním dotazům účastníků kurzu.

seminar_osvc_sro_advokat_pavel_zuska_2 (1).png

Je pro mě seminář vhodný?

Seminář je klíčový pro podnikatele a živnostníky, kteří uzavírají smlouvy se svými partnery libovolnou formou. Je vhodný      pro všechny, kteří postrádají právní vzdělání a nejsou si jistí      v otázkách návaznosti smluvního plnění na daně a účetnictví. Díky tomuto kurzu dokážete své smlouvy formulovat tak,      aby byly pro vás bezpečné, platné a obsahovaly veškeré podstatné náležitosti. 

Semináři porozumí i úplní začátečníci. Šárka a Pavel vám předají své know-how lidsky a srozumitelně.

online_webinar_sarka_pelikanova_podnikat_jako_osvc_nebo_sro_ceg_ucetnictvi_dane.png

Kolik času si mám na seminář vyhradit? 

Mám si na seminář něco nachystat?

Seminář je na 3 hodiny.

Připravte si seznam otázek, na které byste v průběhu semináře chtěli najít odpověď. Šárka a Pavel rádi zodpoví co největší počet dotazů.

Tohle je jediný kurz smluvních vztahů,

který potřebujete k rozvoji svého podnikání.

Storno podmínky:

Zrušení účasti více než 20 dní před seminářem – bude vám vrácena celá částka.

Zrušení účasti méně než 20 dní před seminářem – bude vám vráceno 50 % z uhrazené částky.

Zrušení účasti méně než 1 týden před seminářem – bude vám vráceno 0 % z uhrazené částky.

 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka (je nutné poslat jeho jméno a kontaktní údaje).

bottom of page