top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Cestovní náhrady u bezplatného výkonu funkce člena orgánu

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby.


Jedná se o případy, kdy fyzická osoba vykonává pro právnickou osobu činnost jako člen jejího orgánu, přičemž nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce člena orgánu, nebo tato smlouva je uzavřena ale bez odměny.


Kromě jednatelů s.r.o. se taky může jednat o případy, kdy členové orgánu neziskových organizací vykonávají činnost bezplatně, ale jsou jim poskytované cestovní náhrady.


I při bezúplatném vykonávání funkce člena PO, může fyzickou osobou uplatnit u příjmů uvedených v § 6 odst. 7 ZDP vyloučení ze zdanění a u příjmů uvedených v § 6 odst. 9 ZDP osvobození od daně.


V rámci bezúplatného výkonu funkce fyzickou osobou vznikají právnické osobě související náklady, přičemž obě strany se mohou dohodnout, jakým způsobem právnická osoba tyto náklady ponese.


Jedná se zejména o tyto náklady:

  • Ubytování

  • Doprava

  • Školení

  • Cestovní náhrady (stravné)

  • Nutné vedlejší výdaje (parkovné)

  • Zajištění výpočetní a komunikační techniky a související telekomunikační služby

Smyslem vynětí ze zdanění položek uvedených v § 6 odst. 7 ZDP a osvobození od daně položek uvedených v § 6 odst. 9 ZDP je zabránit zdanění v situacích, kdy u fyzické osoby reálně nedochází ke zvýšení jejího majetku, ale náhrady přijaté od „zaměstnavatele“ mají pouze pokrýt související výdaje „zaměstnance“ (oba pojmy uvedené v uvozovkách jsou zde ve smyslu § 6 odst. 2 ZDP). Přitom tyto výdaje jsou hrazeny buď v prokázané výši (§ 6 odst. 7 písm. c) ZDP) nebo jde o paušalizované náhrady (§ 6 odst. 7 písm. a) ZDP), popř. jde o nepeněžní příjmy, jejichž reálnou hodnotu pro zaměstnance nelze spolehlivě vyčíslit (§ 6 odst. 9 písm. a) ZDP).


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


04. 01. 2019

Comments


bottom of page