top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Dlouhodobý investiční produkt: daňová podpora spoření na stáří

Ke spoření si na stáří nás v dnešní době nabádají nejen investiční a finanční poradci, ale také stát. Zákonodárci přišli s další formou spoření, která nám pomůže si během spoření zároveň snížit daně. Vedle penzijního připojištění či investičního životního spoření, které nejsou zajímavou formou investování pro každého, nově můžeme získat daňové výhody i u dlouhodobého investičního produktu (DIP). Kdy  má z daňového hlediska opravdu význam do DIPu spořit?


ŠárkaPelikánová, CEG

Nová legislativa platná od 1. 1. 2024, která přináší nový, státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP), má občany motivovat k vyššímu spoření pro zabezpečení na stáří.


Dlouhodobý investiční produkt označuje souhrn investičních a spořicích produktů, ve kterém můžou být peněžní prostředky na spořicím účtu či termínovaných vkladech, dále akcie a dluhopisy obchodované na burze a další. Jedná se jednoduše o produkt, u něhož nemusíte již slepě vkládat peníze do penzijních fondů, v kterých nemůžete ovlivnit cílové investice, ale naopak si sami zvolíte, kde vaše peníze skončí. Důležité je si před sjednáním DIP najít takového poskytovatele, který je registrován pro vedení DIP u ČNB. V současné době jich je na českém trhu 28.

 

Daňové výhody DIP


Poplatník si může od základu daně odečíst příspěvky na všechny státem podporované produkty dohromady až do výše 48.000 Kč ročně a v případě, že by chtěl zaměstnavatel přispívat na DIP zaměstnanci, je takový příspěvek od daně z příjmů osvobozen až do výše 50.000 Kč ročně.


Částky se tedy nijak nemění oproti tomu, jak byla legislativa nastavena doposud. Co se však mění je, že nově se vedle již podporovaných investičních produktů (životní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření), na které je možné tuto daňovou úlevu použít, rozšířila tato výhoda i na DIP.


Poplatník si může vybrat, do kterého z těchto produktů chce investovat, a může si také rozdělit celkovou částku odpočtu mezi produkty podle svého uvážení. V případě penzijního připojištění si může poplatník odečíst až příspěvek přesahující částku spojenou s výplatnou státního příspěvku tj. nad 1 700,-/měsíčně. Je tedy na zvážení poplatníka, který produkt bude pro odpočet výhodnější.


V praxi to pak funguje tak, že investor spořící si do DIP a dalších podporovaných produktů od příjmů ke zdanění odečte až 48 000 Kč. Záleží na něm, kolik peněz si do DIP ročně posílá. Abyste si mohli v daňovém přiznání odečíst příspěvky do DIP, musíte stejně jako u životního pojištění či penzijka doložit od vašeho poskytovatele DIP potvrzení o výši vkladů. To byste měli dostat na začátku příštího roku.


V případě, že své příjmy daníte 15% daní, roční úspora ve vašem daňovém přiznání může činit až 7 200 Kč. V případě, že dosahujete vysokých příjmů a musíte již danit ve 23% dani, úspora činí dokonce 11 040 Kč.

 

Příspěvky do DIP od zaměstnavatele


Zajímavé je i zmiňované daňové zvýhodnění v případě, že zaměstnavatel přispívá do DIP svým zaměstnancům. V případě, že ročně přispěje až do výše 50 000 Kč, nemusí on ani zaměstnanec z těchto příjmů odvádět daně a sociální a zdravotní pojištění. Pokud si tedy některý ze zaměstnanců spoří na stáří, dlouhodobě investuje do akcií apod., je lepší pro zaměstnavatele i zaměstnance domluvit se na příspěvcích do DIP, místo navýšení mzdového výměru. V případě, že by zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci 50 000 Kč v hrubém, zaměstnanec dostane na účet méně než 30 000 Kč.


Co je určitě dobré vědět je, že příspěvky na DIP můžete získávat od více zaměstnavatelů naráz, a u každého využít až oněch 50 000 Kč ročně.


Jaké jsou podmínky pro daňové výhody u DIP?


Pro čerpání musí poplatník splnit dvě podmínky současně. První podmínkou je, že nesmí dojít k výběru prostředků z DIP dříve než po 10 letech (120 měsících) od jeho vzniku a druhou podmínkou je, že k výběru nesmí dojít dříve než po dosažení 60 let věku poplatníka. Proto se tato podmínka označuje jako tzv. 120+60.


Převod prostředků z jednoho podporovaného DIP na jiný lze a za výběr se nepovažuje.

V případě nesplnění podmínky 120+60 musí poplatník dodanit čerpání daňové úlevy až 10 let zpětně. A to tak, že zdaní zpětně veškeré uplatněné příspěvky, které si uplatnil jako odečitatelnou položku, mezi ostatními příjmy v §10.


Stejně tak musí investor zpětně zdanit příspěvky, které získal během předchozích 10 let od svých zaměstnavatelů. Ty se budou posuzovat jako příjmy ze závislé činnosti podle §6.

 

Kolik peněz dává smysl z daňového hlediska do DIP vkládat?


Jak bylo popsáno výše, DIP je z daňového hlediska podporovaný ročně pouze do výše 48 000 Kč vlastních příspěvků, a 50 000 Kč příspěvků od zaměstnavatele. Nad tyto částky již nemáte možnost čerpat další daňové výhody, a proto se ani nevyplatí více do těchto DIP investovat pro získání vyšší úlevy. Je potřeba pamatovat, že v případě vložení všech prostředků do DIP si výrazně omezujete likviditu svých aktiv.

 

Na co si dát u DIP pozor z daňového hlediska?


Pokud v rámci DIP budete obchodovat s jednotlivými cennými papíry, je potřeba si hlídat jako u běžného investování splnění tzv. hodnotového a časového testu. Pokud tedy v rámci jednoho roku zobchodujete v rámci svého DIP cenné papíry ve výši nad 100 000 Kč, budete muset v rámci daňového přiznání tyto příjmy přiznat a odvést případně vzniklou daň. Vyloučit však můžete aktiva, která jste drželi déle než 3 roky.


Pro případné zaplacení daně z těchto investic nesmíte použít peníze z DIP, tím byste porušili již výše zmíněné pravidlo 120+60. Tohle je často považováno za velký nedostatek DIP oproti běžnému investování do cenných papírů.


Dále je také potřeba nezapomenout na případný vznik příjmů z dividend. U akcií emitovaných v ČR si nemusíte s ničím lámat hlavu, protože daň odvádí sám emitent, a nikoli investor. Ovšem při investování do zahraničních titulů, ze kterých plyne dividenda, je potřeba odvést daň v ČR. Proto je potřeba tyto příjmy uvést i ve vašem daňovém přiznání. Dle podmínek stanovených ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění s jednotlivými státy je pak možné již zaplacenou daň v zahraničí započíst vůči té české.

 

Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorkách:


Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků v médiích. Vede oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu, a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví svým klientům poskytujeme.Kateřina Votavová

Daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Po studiu zahájila kariéru jako mzdová účetní. S postupem času se začala více věnovat tématu finančního účetnictví a daňové problematice. Díky získaným zkušenostem z širokého spektra účetních oborů a praxi ve vedení účetnictví firemní klientely se v CEG aktuálně specializuje na daně s.r.o.
17. 4. 2024

Comentários


bottom of page