top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Kontrolní hlášení pro neziskovky v roce 2016

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje podání daňového přiznání a souhrnného hlášení. Nahrazuje avšak podání výpisu z evidence pro účely DPH podle §92a ZDPH. Podání musí být elektronicky, ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Doporučujeme sledovat stránky finanční správy, kde najdeme užitečné odkazy:

  • pokyn (Informace) k vyplnění kontrolního hlášení,

  • videoukázka vyplnění kontrolního hlášení,

  • aktualizace dotazů a odpovědí ke kontrolnímu hlášení,

  • zpřístupnění formuláře pro kontrolní hlášení v ostrém prostředí.


Povinnost plátce podat kontrolní hlášení je, pokud (§101c ZDPH):

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu před dnem uskutečnění tohoto plnění (ř. DAP č. 1, 2 nebo 25),

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu před dnem uskutečnění tohoto plnění nebo mu vznikla povinnost přiznat daň dle §108 odst. 1 písm. b) a c) (ř. DAP č. 40, 41, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13).


Povinnost podat kontrolní hlášení nemá:

• osoba, která není plátcem (včetně identifikované osoby §6g-§6l ZDPH),

• plátce, který neuskutečnil ani nepřijal žádné z definovaných plnění (§101c ZDPH) za sledované období a současně neuplatňuje nárok na odpočet daně z dříve uskutečněných plnění (právnická osoba – sledované období je kalendářní měsíc, fyzická osoba – sledované období je zdaňovací období),

• plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§51 ZDPH),

• nulové kontrolní hlášení se nepodává (s výjimkou výzvy k podání).


Při kráceném nároku podle § 76 ZDPH se do kontrolního hlášení se bude uvádět celá hodnota základu daně a daň uvedená na přijatém daňovém dokladu (tj. nikoliv v krácené výši).


U poměrného nároku na odpočet daně se do kontrolního hlášení uvede pouze ta poměrná část základu daně a k tomu příslušná daň, ze které má plátce nárok na odpočet daně podle § 75 ZDPH, a jak uvádí v daňovém přiznání k DPH.


Při do-uplatnění zbytku ke konci roku se tato hodnota bude uvádět pouze v daňovém přiznání k DPH. Do kontrolního hlášení se uvede hodnota odpočtu (tj. související základ daně a daň – dle sazby) v částečné (poměrné) výši. Ve sloupci „Použit poměr“ je potřeba uvést v daném případě „ANO“.


V ČR se málo kdo vyzná v daních neziskových organizací. My máme v týmu přední odborníky na tuto oblast, proto se na nás můžete spolehnout. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daní pro neziskové organizace našim klientům poskytujeme.


O autorce: Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


22. 01. 2016

Kommentare


bottom of page