top of page
  • Obrázek autoraKateřina Votavová

Nárok na odpočet DPH u automobilů v podnikání od 1. 1. 2024 – dá se limitu vyhnout?

Jste plátce DPH a plánujete si pořídit automobil k podnikání? Novela zákona o DPH přináší zásadní novinku, která omezuje nárok na odpočet. Tato nová pravidla pro odpočet DPH jsou platná od 1. 1. 2024.

Omezení nároku na odpočet se týká osobních automobilů kategorie M1 s nejvýše osmi místy k sezení. Tato opatření mají výrazný dopad na plátce daně, pokud pořizovací cena automobilu převyšuje částku 2 000 000 Kč.


Limit odpočtu DPH 420 000 Kč


Při pořízení vybraného automobilu může plátce daně uplatnit odpočet DPH v maximální výši 420 000 Kč. To znamená, že i když částka DPH při nákupu přesáhne tuto hranici, odpočet je omezen právě na uvedenou částku. Toto omezení se vztahuje i na technické zhodnocení vybraných osobních automobilů, přičemž součet daně na vstupu nesmí překročit 420 000 Kč. To znamená nutnost vést si evidenci uplatněného odpočtu i v následujících letech.

 

Výjimky limitu


Důležité je také poznamenat, že omezení se nevztahuje na automobily, které nejsou dlouhodobým majetkem plátce daně. Jinými slovy, pokud pořizovatel nakupuje automobily jako zboží, toto omezení se jej netýká. Dále se omezení nevztahuje na provozovatele taxislužby či rozvozu zboží (včetně služeb jako je Bolt apod.).

 

Leasing


V případě finančního leasingu se omezení na odpočet daně vztahuje pouze na leasingového nájemce (uživatele).

U operativního leasingu je naopak nárok na odpočet stanoveným limitem omezen u leasingové společnosti, jelikož se jedná o nákup dlouhodobého majetku, který dále pronajímá. Nájemce se tento limit netýká, protože se jedná o službu.

Ke zvážení tedy je, zda například nepoužít u luxusnějších automobilů služeb zahraničních poskytovatelů operativního leasingu, ze zemí, kde omezení nároku na odpočet neexistuje.

 

Krátící a poměrný koeficient DPH


V případě, že vozidlo pořizujete a používáte i k jiné činnosti, limitní částka se odpovídajícím způsobem krátí. Pokud je pořizovací cena automobilu 3 000 000 Kč (a tedy DPH 630 000 Kč) a automobil používán k podnikání z 80 %, bude se alikvótní část nároku na odpočet počítat nikoliv z plného DPH (630 000 Kč), ale z limitního (420 000 Kč). V uvedeném případě by tedy nárok na odpočet činil 80 % ze 420 000 Kč, tedy 336 000 Kč.

 


Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorce:


Kateřina Votavová

Daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Po studiu zahájila kariéru jako mzdová účetní. S postupem času se začala více věnovat tématu finančního účetnictví a daňové problematice. Díky získaným zkušenostem z širokého spektra účetních oborů a praxi ve vedení účetnictví firemní klientely se v CEG aktuálně specializuje na daně s.r.o.


14. 2. 2024

1 Comment


Rudolf K
Rudolf K
Jun 06

Dobrý den zajímalo by mě tedy když si Kupuju auto za 3 miliony Kč a vezmu ho na úvěr dám tam svých milion korun tak jestli můžu s těch dvou milionů odečíst DPH když bude faktura komplet na 3 miliony kocka.r@seznam.cz

Like
bottom of page