top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Odklad úhrady DPH pro uzavřené provozovny a prodejny

Aktualizováno: 25. 7. 2023

Ministerstvo financí vydalo 26. 10. 2020 další generální pardon, kterým odsouvá splatnost DPH ve vybraných měsících pro uzavřené podniky. Pozor by si ovšem měli dát ti podnikatelé, kteří chtějí zároveň žádat o program COVID Nájemné.Současný generální pardon vydaný ministerstvem je rozšířením toho z 14.10.2020, který umožnil odklad úhrady DPH, záloh na silniční daň a daň z příjmů, pouze části zasažených oborů. Vzhledem k rozšíření vládních opatření, která postupně uzavřela další prodejny a provozovny, muselo ministerstvo reagovat rozšířením pardonu právě i na tyto podniky.


Ministerstvo svým rozhodnutím dovoluje postiženým podnikům, měsíčním plátcům, aby DPH za měsíce září až listopad uhradili do konce tohoto roku. Čtvrtletní plátci DPH pak mají možnost zažádat o posunutí splatnosti platby za 3.čtvrtletí tohoto roku. Podmínkou je, že tuto skutečnost musí podnikatelé oznámit svému příslušnému finančnímu úřadu.


Učinit tak mohou sami, nebo mohou využít služeb svých účetních a daňových poradců. Takovým plátcům nebude vyměřován úrok z prodlení, pakliže dlužná částka bude uhrazena do konce tohoto roku.


Stále však platí, že plátci DPH musí pravidelně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení. Posunutí splatnosti DPH nemá na tyto povinnosti žádný vliv.


Zasažení podnikatelé mohou zažádat i o odklad na splatnost záloh na daň z příjmů nebo na daň silniční. I na ně se vztahuje generální pardon. Opět platí, že je potřeba požádat příslušný finanční úřad o tento odklad.


Je potřeba mít na paměti, že odložení splatnosti je dáno vyhlášením ministerstva, nejedná se o zákon. Tzn., že podnikům, které zažádají o odklad splatnosti daňové povinnosti vzniká fakticky dluh vůči finančnímu úřadu. To může být problém pro ty, kteří zároveň chtějí žádat o peníze z programu COVID Nájemné. V současné chvíli je pro čerpání nutné prokázat bezdlužnost. V případě, že by tedy bylo zažádáno dle generálního pardonu o odklad splátek daně, nemá daný podnikatel nárok na čerpání peněz ze zmíněného programu. O tomto sporném bodě nyní jednají podnikatelské asociace s vládou a snaží se najít řešení.


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


27. 10. 2020


コメント


bottom of page