top of page

Odpočet úroků u DPFO

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Veřejnost řešící svoje bytové potřeby si již zvykla, že za určitých podmínek si může uplatnit úroky z hypotéky, stavebního spoření a podobného úvěru jako odpočet od základu daně. Je tedy možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření.

Bytová potřeba není ze zákona splněna třeba tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa. Stejně tak není splněna, pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu. Jestliže je však pořízen na úvěr byt nebo dům, kde bude jeho vlastník bydlet, není s odpočtem úroků problém. Při nejasnosti, zda je řešena bytová potřeba poplatníka, je definice k nalezení v § 15 zákona o dani z příjmu.


Od základu daně z příjmu lze "odpočíst" jen a pouze úroky zaplacené v příslušném roce, za který se daň přiznává. Přičemž uplatněná částka musí být doložena potvrzením banky o výši úroků v daném roce uhrazených. Proti základu daně v kterémkoli roce NELZE uplatňovat úroky zaplacené v letech jiných - ty lze uplatnit jen proti základu daně za ten rok, kdy byly uhrazeny. Lze podat opravná daňová přiznání na tyto minulé roky "3 roky zpětně" a v nich si původně neuplatněné úroky zaplacené v těchto letech "zpětně" uplatnit - ovšem vždy proti základu daně příslušného "opravovaného roku" a rozhodně nikoli proti základu daně roku, ve kterém takovou opravu provedete.


Účetní by měl mít několik dokumentů, aby mohl v zúčtování odpočet uplatnit:


  • potvrzení o úrocích (základ pro všechny finanční produkty)

  • výpis z katastru nemovitostí – LV (úvěr na bydlení)

  • kopii úvěrové smlouvy

  • prohlášení, že si odpočet úroků neuplatňuje jiná osoba (v případě existence spoludlužníka)

Úroky z hypotéky a úvěru ze stavební spoření 2014 - u současných smluv dochází ke snížení maximálních odvodů od základů daně v rámci ročního zúčtování z výše 300 tis. na 150 tis. Kč v téže domácnosti, u smluv uzavřených po roce 2012 bude tato možnost úplně zrušena. Při placení úroků jen po část roku nesmí překročit úhrnná částka příslušný počet dvanáctin plného limitu.


Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele. Nicméně i zaměstnanec má možnost podat si sám daňové přiznání.

Od základu daně z příjmů lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období. Úroky se neodečítají od daně, ale snižuje se o ně daňový základ, z něhož se pak daň počítá.

V přiložené tabulce si pro ilustraci uvedeme, o kolik snižují daňové odpočty daňovou povinnost za rok 2014. Odečíst lze vždy pouze zaplacené úroky, nikoliv jistinu úvěru.

Daň z příjmů musí odvádět každý z nás. Zpracovat daňové přiznání a rozumět například tomu, co si můžeme uplatit jako daňový náklad - na to už máte nás. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daně z příjmů našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


01. 05. 2015

Comments


bottom of page