Opravné daňové doklady od dubna 2019 I Connect Economic Group s.r.o.
  • Anna Pelikánová

Opravné daňové doklady od dubna 2019

Aktualizace: kvě 15


Novelizované znění zákona o DPH přineslo změny i v případě opravných daňových dokladů.

Povinnou náležitostí opravného daňového dokladu je nově datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). V běžných případech je to den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně.

Dále má plátce povinnost opravný daňový doklad (stejně jako běžný daňový doklad) do 15 dnů od DUZP nejen vystavit, ale zároveň vynaložit úsilí („které po něm lze rozumně požadovat“) k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění (odeslat, předat osobně atp.). Na tyto změny se váže určení zdaňovacího období, ve kterém má být oprava základu daně uvedena. V případě zvýšení základu daně bude oprava základu daně uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou – tedy kdy nastalo DUZP. V případě snížení základu daně (a povinnosti plátce vystavit opravný daňový doklad, tj. dobropis), bude oprava základu daně uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění (tzn. nemusí být nutně v tento den v dispozici příjemce plnění – tuto podmínku již zákon neobsahuje).


Odeslání či předání dokladu bude muset být plátce schopen prokázat. V případě, kdy plátce neopravuje základ daně, ale výši chybně vykázané daně, podmínka přijetí opravného daňového dokladu příjemcem plnění (v případě snížení daně), zůstala i po novele zachována.


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.