top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ pro rok 2020

Aktualizováno: 2. 1. 2023


Každý zaměstnanec a OSVČ má povinnost kromě dani z příjmu platit také odvody na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy na tato pojištění se v podstatě každý rok zvyšují, jinak tomu není ani v roce 2020. Kolik musíte nově platit?Jak jsme Vás již informovali v minulém článku, v letošním roce se opět zvedla minimální mzda, která částečně ovlivňuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Minimální mzda v ekonomice totiž zvyšuje i tu očekávanou průměrnou mzdu. Z té se dále vypočítává tzv. minimální vyměřovací základ, a z něj výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění.

Obecně pak platí, že výše měsíčních záloh pro OSVČ se odvíjí od daňového základu dosaženého v předchozím roce. Určitá část daňového základu tvoří tzv. vyměřovací základ pro výpočet odvodů na sociální a zdravotní pojištění, jak bude rozvedeno níže pro každý tip pojištění zvlášť.

Minimální vyměřovací základ činí v roce 2020 pro zdravotní pojištění 209 010 Kč, pro sociální pojištění pak 196 194 Kč. Pakliže OSVČ vykonávající podnikání jako svoji hlavní činnost nedosáhne ani této výše vyměřovacích základů, musí i přesto platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. A to i v případě, že skončil ve ztrátě.


Minimální povinné zálohy pro rok 2020 činí:

  • na sociální pojištění 2544 Kč,

  • na zdravotní pojištění 2352 Kč.

Celkově se náklady na minimální pojistné meziročně zvedly o 300 Kč.

Termíny placení záloh:

Zálohu na sociální pojištění je nutné zaplatit v rámci daného měsíce, tedy například zálohu za únor 2020 musíte zaplatit mezi 1. únorem až 28. únorem 2020.

Zálohu za zdravotní pojištění je nutné zaplatit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, tedy například zálohu za únor 2020 musíte uhradit do 8. března 2020. Novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění má každý poplatník povinnost začít platit již od ledna, nejpozději tedy do 8.února 2020.


Vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění

V případě, že OSVČ podniká celý rok, tedy 12 měsíců, vyměřovací základ pro výpočet záloh na sociální pojištění je stanoven jako polovina z jedné dvanáctiny daňového základu předchozího roku. Sazba sociálního pojištění zůstává i jako minulý rok na 29,2 %. Vyměřovací základ pak vynásobíte sazbou daně a tak zjistíte, kolik byste měli odvádět na sociálním pojištění.


Vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění

Výpočet záloh na zdravotní pojištění se odvozuje opět od vyměřovacího základu, kterým je polovina z daňového základu. Sazba zdravotního pojištění opět zůstává stejná na 13,5 %. Vyměřovací základ vynásobíte sazbou daně, a tak určíte, kolik byste měli odvádět na zdravotním pojištění.


Vedlejší podnikatelská činnost a zálohy

Pakliže podnikáte jako OSVČ na vedlejší činnost, protože například stále studujete, jste v penzi nebo máte stálé zaměstnání, zálohy na sociální pojištění se Vás týkají pouze v případě, že Váš daňový základ v roce 2020 přesáhne částku 83 603 Kč. Ještě v roce 2019 byl tento limit pouze 78 476 Kč.

Zdravotní pojištění pak z vedlejší činnosti platíte až od druhého roku podnikání, a to pouze ze skutečně dosaženého zisku v předchozím roce. Pakliže jste však zaměstnanci, nemusíte platit žádné zálohy, pojistné se Vám doměří až po podání přehledu o příjmu.


Jako OSVČ jste zodpovědní za správné a včasné zpracování svého účetnictví a daní. Pomáháme stovkám živnostníkům s jejich účetnictvím, podáváním daňových přiznání apod. V rámci spolupráce jim také poskytujeme odborné účetní a daňové rady, které se týkají přímo jejich podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňové evidence pro OSVČ našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.

Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace

a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


07. 01. 2020

Comments


bottom of page