top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Zlato, stříbro a daně

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Investice do zlata a stříbra od začátku pandemie nabývají na popularitě, mnoho drobných i větších investorů považuje cenné kovy za povinnou součást investičního portfolia. Prodejci a zprostředkovatelé zlata a stříbra lákají kromě jiného investory také na daňové úlevy se zlatem a stříbrem spojené. Co je potřeba mít na paměti

z hlediska zdanění investic do těchto cenných kovů? A je opravdu vše osvobozeno

od daně?Z hlediska zdanění investic do zlata a stříbra je potřeba rozlišovat mezi tím, zda mluvíme o dani z příjmů či dani z přidané hodnoty. Určité rozlišnosti se mohou objevovat v daních i mezi samotným zlatem a stříbrem.


Daň z příjmů z prodeje zlata a stříbra

První daní, o které si povíme, je daň z příjmů. Může se totiž stát, že zakoupené zlato nebo stříbro budete chtít prodat (ať již se ziskem nebo ztrátou). Otázkou je, zda je potřeba z takového prodeje platit daň z příjmů? O příjem se totiž určitě jedná, o tom není pochyb.

Při zdanění příjmů z prodeje cenných kovů hraje roli, kdo je prodává a zda má kovy zahrnuty v obchodním majetku. Ne všichni totiž mají příjem z prodeje osvobozen.


Fyzická osoba-občan investor

Pro běžné investory, kteří nakupují zlato či stříbro v rámci svých vlastních soukromých aktivit, máme dobrou zprávu. Zákon o dani z příjmů, konkrétně § 4 odst. 1 mluví o možnosti osvobození tohoto příjmu od daně. Konkrétně se zde uvádí, že příjem z prodeje hmotné movité věci (a tou je v tomto případě myšleno i zlato nebo stříbro) je osvobozen s určitými výjimkami. A právě na výjimky pozor! Jedna z nich říká, že osvobození od daně z příjmů se nevztahuje na movitou věc (tedy i zlato a stříbro), která je nebo byla v období 5 let před prodejem zahrnuta do obchodního majetku. Je potřeba si tedy tento časový test hlídat.


Nákup zlata a stříbra do obchodního majetku

Z výše uvedeného vyplývá, že pakliže nakoupíte zlato či stříbro do svého obchodního majetku, osvobození od daně se na vás nevztahuje. Bude uplatněna sazba daně z příjmu podle toho, zda jste právnickou nebo fyzickou osobou.


Daň z přidané hodnoty (DPH) při nákupu a prodeji zlata a stříbra

Oblast DPH je z hlediska investování do cenných kovů ještě zajímavější. Zároveň se objevují rozdíly mezi zlatem a stříbrem.


Stříbro a DPH

Pokud vám někdo bude tvrdit, že na stříbro se žádné zdanění nevztahuje, zbystřete. Při nákupu stříbra totiž určitě budete muset zaplatit DPH ve výši 21 %, které bude připočteno ke kupní ceně.

Pokud byste však stříbro nakupovali jako obchodní majetek a jste plátcem DPH, můžete si nárokovat vrácení DPH jako u ostatních služeb nebo zboží. Při budoucím výkupu stříbra u vašeho prodejce budete ovšem muset fakturovat společně s DPH.


Zlato a DPH

O zlatě občas obchodníci říkají, že se na něj DPH nevztahuje. Částečně mají pravdu, pakliže se však baví o tzv. investičním zlatě. Zákon o DPH, konkrétně § 92 říká, že investiční zlato je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně. Otázka tedy je, jak zákon definuje investiční zlato?


Investiční zlato a DPH

Investiční zlato máme možnost nakoupit mimo obchodní majetek bez DPH. Zákon definuje, že investičním zlatem se rozumí 2 základní „zlaté produkty“:

a) zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s:

- vlastním číslem,

- ryzostí nejméně 995/1000,

- hmotností připouštěnou na těchto trzích,

- označením výrobce, ryzosti a hmotnosti.


b) zlaté mince, které

- mají ryzost nejméně 900/1000,

- byly vyraženy po roce 1800,

- jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem,

- jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.


Pakliže se tedy rozhodnete investovat do takto definovaného zlata, bude skutečně od DPH osvobozeno bez nároku na odpočet daně.


Pozor na DPH u pamětních medailí

Někteří investoři však také investují do různých typů předmětů vyrobených ze zlata či stříbra, které neodpovídají výše zmíněným specifikům. Typickým příkladem jsou pamětní medaile, vyrobeny soukromými subjekty. Ty nemohou být považovány za zákonné platidlo, a nesplňují tak podmínky definice investičního zlata.


Samozřejmě, že z hlediska DPH jsou u zlata výjimky oproti výše napsanému pro ty, kteří zlato vyrábějí, obchodují s ním apod. Pro běžné investory, kterým je tento článek primárně určen, však tyto informace nejsou důležité.


Závěrem

Před tím, než začnete investovat, informujte se raději dopředu o daňových povinnostech plynoucích z případného prodeje investice. Rádi vám pomůžeme. Podívejte se, co pro vás z hlediska zdanění investic můžeme udělat ZDE .


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství!

O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


08. 09. 2021


Comments


bottom of page