Změna sazby DPH od 1.1.2020 I Connect Economic Group s.r.o.
  • Anna Pelikánová

Změna sazby DPH od 1.1.2020

Aktualizace: kvě 19


Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost.


Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1. 1. 2020. Zbytek novelizace měl účinnost nastavenu převážně na 1. 4. 2019.


Novelizace zákonem č. 256/2019 Sb., která souvisí s další vlnou EET, se do 10% sazby přeřazuje dodání pitné vody, vodné a stočné. Účinnost nastává 1. 5. 2020.


Rozhodující pro určení sazby daně, která má být přiznána, je okamžik přijetí platby nebo okamžik uskutečnění zdanitelného plnění.


Odkaz na článek Zaokrouhlování DPH po novele 2019 zde:

https://www.connectgroup.cz/single-post/2019/09/25/Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD-DPH-po-novele-2019


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.