top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Finanční plán: Proč, kdy a jak plánovat finance ve firmě

K čemu slouží finanční a cash flow plán, jaký je mezi nimi rozdíl a dá se vůbec podnikat bez nich? Na tyto a další otázky odpovídá v dnešním článku CEO finanční společnosti My Value Officer, Václav Nedvídek. Dozvíte se mimo jiné, jaké máte možnosti plánování s ohledem na velikost firmy a rozpočet, nebo které klíčové faktory je v plánu třeba zohlednit.

Co je finanční plán a potřebuje ho každá firma?


Každá firma, potažmo její majitel či jednatel, má plány, cíle a vize. Podniká za účelem dosažení zisku, bez toho by podnikání nefungovalo a rychle zaniklo. Je tedy nutné rozplánovat dosahování cílů v čase a zajistit příslušné finanční zdroje. Další podnikatelské cíle se týkají například kvality služby nebo produktu, vytvoření příjemného zaměstnaneckého prostředí a podobně, ale hlavní účel podnikání je jednoznačně zisk.

Pro plánování cílů a zdrojů slouží finanční a cash flow plán. Pomocí finančního plánu si firma stanoví výnosy a k nim související náklady, včetně tzv. „produktivních“ nákladů na marketing a prodej. Součástí plánu jsou i všechny očekávané investice, nábory, nákupy, případná změna kancelářských prostor, výrobních postupů, nové produkty nebo služby, expanze do dalších zemí a podobně.

Při plánování cash flow je zohledněn tok peněz, který je velice důležitý, protože většina podnikatelů je omezena časem a dostupností finančních zdrojů. Z pohledu účetnictví sledujeme primárně ziskovost.

Bez těchto dvou plánů se podnikání stává malou loterií a to je jeden z důvodů, proč se podnikatelé neposouvají rychleji ke svým cílům nebo v úvodních fázích podnikání krachují.


V jaké fázi svého vývoje začínají firmy řešit finanční plánování?


Obecně bych řekl, že většina firem ho sama od sebe neřeší. Často přichází nějaký externí faktor, jako je zajištění financování od banky nebo investora, pro které je nutné takový plán udělat.

Obecně potřeba řídit firmu přes čísla narůstá při růstu složitosti podnikání. Pár zakázek podnikatel udrží v hlavě, ale při vyšších desítkách zakázek, růstů zaměstnanecké základny a vyšším počtu dodavatelů je již pro něj složité vše „usledovat“, zvláště s nárůstem agendy ve všech oblastech.

Podnikatel potřebuje uživit své zaměstnance, rozvíjí obchod a marketing, najímá nové obchodníky a rozjíždí marketingové kampaně, což je potřeba také měřit a vyhodnocovat, nastavit provizní systém pro obchodníky, revidovat cenotvorbu a podobně.

Jedním ze základních podnětů pro nastavení řízení firmy přes čísla je tedy růst firmy.


Jak probíhá proces finančního plánování?


Rozumný finanční plán můžete mít hotový za měsíc s tím, že třeba nám ve společnosti My Value Officer to může zabrat kolem 40 hodin práce externího finančního ředitele.

Velmi záleží na míře propracovanosti finančního plánu, kterou zpravidla určuje majitel či jednatel společnosti. Naší rolí je sdílet dobrou praxi a zkušenosti s plánováním, podnikatel nám naopak předává svou byznysovou znalost, diskutujeme cíle a fungování společnosti. V závěru vše překládáme do číselného vyjádření.

Výsledkem je číselný jízdní řád pro společnost, podle kterého může společnost dále jet a porovnávat s ním aktuální výsledky. Na jejich základě se dokáže rychle a kvalitně, nikoli intuitivně, rozhodovat.


S čím musí podnikatel/manažer začít, pakliže se rozhodne, že chce finančně plánovat?


Důležité je se odrazit od historických finančních výsledků, přidat aktuální strategické cíle na plánované období a vše detailně podchytit do parametrů plánu.

Je důležité zachytit parametry plánu a detail jednotlivých položek, aby se k nim mohla firma později vrátit. V opačném případě nemusí být zřejmé důvody a postupy plánovaných cílů, což ztíží pozdější rozhodování. Detailní informace o růstu produktů a služeb, odpovídajících nákladů na obchod, zaměstnance, marketing a další položky, se zpětně ukazují jako velmi užitečné pro vyhodnocování. Takto detailním přístupem však stoupá náročnost přípravy finančního plánu.


Které ukazatele je potřeba v rámci firmy sledovat i bez konkrétního finančního plánu?


Klíčový je obrat a zisk. Další ukazatele záleží na dané společnosti, obecně je podstatné mít správná, jednotná a rychle dostupná data. Dalším krokem je definice metrik, frekvence sledování dat a určení rozhodnutí, která mají být učiněna na jejich základě.

Následně je potřeba komunikovat finanční plán uvnitř firmy a týmů, nastavit například motivační systém ohodnocení a sdílet důležitost dosahování cílů v souvislosti s vizí a strategií společnosti.


Zvládne finanční plán vytvořit sám podnikatel? Kdo mu případně může s finančním plánováním pomoci?


Podnikatel sám na to obvykle nemá čas a i když má velkou výhodu v detailní znalosti svého byznysu, tak technicky připravit a udržovat plán a pravidelně s ním pracovat je většinou nereálné.

Na druhou stranu full-time CFO je pro něj drahý a bude většinu času nevyužitý. Služby externího CFO jsou potom správnou volbou.


Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


25. 07. 2023Comments


bottom of page