top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Kapitálový trh: Průvodce pro začínající investory

Kapitálový trh je klíčovým místem pro obchodování s akciemi a dluhopisy, které poskytuje firmám možnost získat kapitál a investorům příležitost dosáhnout zisku. Jak se může začínající investor zapojit do tohoto dynamického prostředí, jaká rizika a příležitosti na něj čekají, kdo kapitálový trh reguluje a jak se daní příjmy z investic v České republice? Tento článek připravený ve spolupráci s výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh ČR Janou Brodani vám poskytne všechny potřebné informace a tipy, jak začít s investováním na kapitálovém trhu.


Jana Brodani a Šárka Pelikánová ve SníDANI s Šárkou

Kapitálový trh je součást finančního trhu, kde se obchoduje s dlouhodobými finančními nástroji, tedy zejména akciemi a dluhopisy. Tyto trhy umožňují firmám získávat kapitál potřebný pro růst a rozvoj a investorům nabízejí příležitost dosáhnout výnosů z investovaných prostředků. Kapitálový trh se dělí na primární trh, kde se nové cenné papíry poprvé nabízejí veřejnosti, a sekundární trh, kde se obchoduje s již existujícími cennými papíry.

 

Jak se do kapitálového trhu může začínající investor zapojit?

 

  1. Vzdělávání: Než začnete investovat, je důležité pochopit základní principy kapitálového trhu. Existuje mnoho knih, online kurzů a seminářů, které vám mohou pomoci získat potřebné znalosti.

  2. Stanovení investičního cíle: Určete si, jaké jsou vaše investiční cíle a horizont (krátkodobé vs. dlouhodobé investice). To vám pomůže při výběru vhodných investičních nástrojů.

  3. Výběr brokera: K obchodování na kapitálovém trhu potřebujete účet u brokera. Broker je zprostředkovatel, který vám umožní nakupovat a prodávat cenné papíry. Porovnejte nabídky různých brokerů a vyberte toho, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

  4. Vytvoření investičního plánu: Rozhodněte se, jakou částku jste ochotni investovat a jakým způsobem budete diverzifikovat své portfolio. Diverzifikace snižuje riziko tím, že investujete do různých typů cenných papírů.

  5. Začátek investování: Po vytvoření účtu u brokera můžete začít nakupovat akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje. Je důležité sledovat trh a pravidelně revidovat své investiční portfolio.

  6. Při investování hrají důležitou roli emoce. Mějte na paměti, že trhy mohou být volatilní a je důležité zachovat chladnou hlavu a nejednat impulzivně.

  

Rizika a příležitosti na kapitálovém trhu

 

Akciové trhy historicky nabízejí vyšší výnosy ve srovnání s jinými investičními nástroji, jako jsou spořicí účty nebo státní dluhopisy. Vyplatí se portfolio diverzifikovat a snížit tak riziko ztráty celého vkladu, protože hodnota investic může kolísat v závislosti na změnách na trhu. Akcie a některé dluhopisy jsou relativně likvidní, což znamená, že je lze rychle prodat za tržní cenu. Je však potřeba přijmout riziko, že emitent dluhopisu nesplní své závazky. Hodnotu výnosu může snížit také inflace.


Výrazným rizikem kapitálového trhu je vynalézavost podvodníků. „Rostoucí počet kyberzločinců spojených s investováním je alarmující. Sofistikovanost je extrémní. Mnohdy ani odborník nemá šanci poznat, že daná webová stránka banky je falešná“, sdělila Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. Jako nejúčinnější způsob ochrany před kyberútočníky vidí ostražitost: „Nedělat rychlá rozhodnutí pod tlakem, každou transakci promyslet, zavolat zpět bankéři a vše si ověřit.“

 

Regulace kapitálového trhu


V České republice je kapitálový trh regulován především Českou národní bankou (ČNB) a Českou obchodní inspekcí (ČOI). ČNB dohlíží na dodržování pravidel stanovených zákony a regulacemi, aby bylo zajištěno řádné fungování finančního trhu a ochrana investorů. ČOI se zaměřuje na ochranu spotřebitele a dohlíží na dodržování pravidel obchodních praktik.

 

Asociace pro kapitálový trh ČR


Asociace pro kapitálový trh České republiky je profesní organizace, která sdružuje nejvýznamnější správce - investiční společnosti a asset management společnosti, obchodníky s cennými papíry a banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů.


Asociace usiluje zejména o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet podvědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kapitálového trhu. V poslední době se zasadila například o vznik režimu DIP, kterému jsme se věnovali v předchozích článcích a podcastech:


 

Zdanění příjmů z investic na kapitálovém trhu v ČR


Během držení cenných papírů vám mohou být vypláceny úroky a dividendy.

Pokud jste již nějaké obdrželi, vydavatel cenného papíru musí sám odvést 15% srážkovou daň. Vy se tak o daňovou povinnost nemusíte starat (ani podávat daňové přiznání). Toto platí pouze pro společnosti, které mají sídlo v České republice. Pokud tedy vlastníte akcie české firmy, daň za vás vyřídí firma.


Jiná situace nastává, pokud investujete do společností sídlících v zahraničí. V takovém případě je nutné příjmy z investic uvést v daňovém přiznání. Tyto příjmy rovněž podléhají 15% dani.

 

U těchto příjmů nelze odečíst související výdaje jako u podílových fondů. Nicméně můžete započítat daň sraženou v zahraničí. Pokud má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se zemí, kde má firma sídlo, nebudete muset své příjmy danit dvakrát. Je ale nutné zjistit, kde daň odvést. Aby bylo možné započítat daň zaplacenou v zahraničí, musí být její zaplacení potvrzeno zahraničním správcem daně. Jinak nelze její zaplacení uznat.


Důležitým pojmem je časový test. Pokud investor drží cenné papíry déle než tři roky, zisk z jejich prodeje je zcela osvobozen od daně. Pokud je drží méně než tři roky, je zisk zdaněn sazbou 15 %.


Investování na kapitálovém trhu může být vcelku zábavnou cestou k dosažení finančních cílů. Je však důležité se dobře připravit, pochopit rizika a mít jasný investiční plán. Přejeme vám úspěšné investování!

  

Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků v médiích. Vede oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu, a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví svým klientům poskytujeme.26. 6. 2024

Comentários


bottom of page