top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Kompenzační bonus pro OSVČ 25 000 Kč

Aktualizováno: 26. 7. 2023


Živnostníci jsou jednou z nejohroženějších skupin v současné době, v ČR jich působí více než 1 milión. Velká řada z nich musela uzavřít své provozovny, nebo jim klienti zrušili předem dohodnuté zakázky.


Právě proto byl schválen kompenzační bonus pro OSVČ, který zasaženým živnostníkům může celkově přinést až 25 000 Kč za období 12.3.-30.4.2020.


Kdo má na bonus nárok, jak jeho vyplácení funguje, a na co si dát pozor níže shrnuje Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group s.r.o.


Historie kompenzačního bonusu:

Původní návrh zněl, že by měli OSVČ čerpat 15 000 Kč měsíčně, následně byl však tento návrh zamítnut. Vláda ČR přišla s novou variantou, která by vyžadovala, aby OSVČ dokládali, že jejich příjmy mezi lednem-březnem 2020 poklesli oproti srovnatelnému období v minulém roce minimálně o 10 %. I tahle varianta nakonec nebyla schválena. Finální verzi, která již prošla také Poslaneckou sněmovnou ČR a Senátem ČR, a zároveň jí podepsal již i prezident ČR, Vám shrnujeme v přehledných bodech níže.


Kdo může kompenzační bonus čerpat?

Každý OSVČ, který podniká na hlavní činnost. Dále mohou čerpat také OSVČ na vedlejší činnost, kteří současně nejsou zaměstnáni, ale jsou například na rodičovské či mateřské dovolení, pobírají starobní či invalidní důchod, pečují o zdravotně postiženou osobu, nebo to jsou podnikající studenti, kteří se teprve připravují na budoucí povolání.

Žádat mohou ti, kteří měli svou živnost aktivní ke dni 12.3.2020. Zároveň ti živnostníci, jejichž podnikání je sezónní, a proto kdykoliv po 31.8.2019 přerušili svoji živnost, mají taktéž na kompenzační bonus nárok.


Všichni žadatelé musí zároveň čestně prohlásit, že nemohli zcela nebo z částí vykonávat svoji činnost v důsledku COVID-19 a současných vládních opatření. Jako hlavní důvody pak mohou být posuzovány případy kdy:

- živnostník musel uzavřít svoji provozovnu nebo omezit její provoz,

- byla živnostníkovi nebo jeho zaměstnancům nařízena karanténa,

- živnostníkovi se omezila poptávka po jeho službách či produktech,

- byly omezeny nebo zcela ukončeny dodávky služeb či produktů nutných pro činnost živnostníka,

- živnostník musel pečovat o dítě.


Jakou částku je možné žádat?

Celková částka 25 000 Kč bude proplacena těm, kteří splnili výše veškeré podmínky v období 12.3.-30.4.2020. Jedná se celkově o 50 dnů, za každý den pak náleží bonus 500 Kč. Pokud by podmínky byly splněny pouze v některých dnech, bude za tyto dny OSVČ proplacen bonus ve výši 500 Kč/den.


Kdy mohu o kompenzační bonus zažádat?

Žádosti se začali přijímat od 9.4.2020. Živnostník má následně možnost o kompenzační bonus žádat až do 29.6. 2020. Pokud by do této doby nezažádal, nárok na bonus mu zanikne.

Po odeslání žádostí na finanční úřad se předpokládá, že bude živnostníkům kompenzační bonus připsán na účet do zhruba 4 pracovních dnů. Není to ovšem garantovaný termín, je potřeba tedy počítat s tím, že částka může být připsána i později.


Jak mohu o kompenzační bonus zažádat?

Stáhněte si níže jednoduchý formulář, který vyplníte a odešlete.

Upozorňujeme, že formulář má tendenci se na internetu zobrazovat v nesprávné formě a prohlížeč Vám může psát různé chybné hlášky v angličtině. V tom případě je potřeba si formulář stáhnout přímo do Vašeho počítače, pak se již bude zobrazovat ve správné formě.


Formulář stáhnete zde: https://1url.cz/wzNqs

Zde ukázka, jak by se Vám měl formulář stáhnout do Vašeho počítače:Vyplněnou žádost živnostník zašle na svůj finanční úřad, kde běžně odesílá také své daňové přiznání apod. Pro zaslání může být zvolena forma:

- emailem (nemusí být opatřen elektronickým podpisem),

- datovou schránkou,

- daňovým portálem,

- poštou

- fyzicky přímo do sběrných boxů umístěných na finančních úřadech.

Co by se stalo, kdyby byl kompenzační bonus čerpán neprávem?

Upozorňujeme, že kompenzační bonus je určen pro ty OSVČ, kteří splňují veškeré výše zmíněné podmínky. Především je potřeba si uvědomit, že kompenzační bonus je určen pro živnostníky zasažené COVID-19. Není stále jasné, jakým způsobem budou finanční úřady v budoucnu hodnotit, zda daný podnikatel měl či neměl na bonus opravdu nárok a zda byl opravdu virem zasažen. Finanční správa však na svých stránkách informuje, že pokud by někdo čerpání bonusu zneužíval, bude mu později doměřena daň ve výši vyplaceného bonusu.


Proto doporučujeme uchovávat veškerou dokumentaci a důkazy o tom, že podnikatel zasažen skutečně byl. Může se jednat i o emailovou komunikaci, kde klienti například ruší objednávky nebo snižují objem práce. Ti, kteří museli uzavřít svoji provozovnu by měli být schopni podložit, že přišli o část svých příjmů. Zároveň je možné prokázat nemožnost vykonávat činnost tím, že živnostník předloží doklad o uzavření školského zařízení.


Bude se považovat kompenzační bonus jako příjem, který bude potřeba zdanit?

Ne. Navíc kompenzační bonus je osvobozen nejen od daně, ale také z něj není potřeba odvádět ani sociální a zdravotní pojištění.


Když o kompenzační bonus zažádám, bude mi nějak krácen kvůli nedoplatkům u finančního úřadu nebo exekucím?

Ne, kompenzační bonus nebude podléhat výkonu rozhodnutí a exekucí, a zároveň nemůže být použit pro úhradu nedoplatku u finančního úřadu.


Co když jsem přerušil svoji živnost a přihlásil jsem se na Úřad práce?

Pokud se OSVČ již přihlásil na Úřadu práce a přerušil svoji živnost, má možnost si znovu obnovit svoji živnost a čerpat kompenzační bonus. Pokud již živnostník začal čerpat dávku v nezaměstnanosti, bude mu o tuto částku kompenzační bonus krácen.


Mohu čerpat zároveň kompenzační bonus a ošetřovné?

Ano, tyto dva příspěvky se navzájem nevylučují.


Jako OSVČ jste zodpovědní za správné a včasné zpracování svého účetnictví a daní. Pomáháme stovkám živnostníkům s jejich účetnictvím, podáváním daňových přiznání apod. V rámci spolupráce jim také poskytujeme odborné účetní a daňové rady, které se týkají přímo jejich podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňové evidence pro OSVČ našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.

Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace

a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


10. 04. 2020

Comentários


bottom of page