top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Novela zákoníku práce 2024

Novela zákoníku práce, která vstoupila v platnost v září 2023, přináší řadu změn. Některé z nich jsou již účinné od 1. 10. 2023, u jiných nastane účinnost k 1. 1. 2024. Nyní si v jednotlivých bodech shrňme nejdůležitější změny, na které si musí dát zaměstnavatel pozor.


1)     S účinností od 1. 10. 2023 mají zaměstnanci pracující u zaměstnavatele na dohody mimo pracovní poměr nárok na příplatky za práci v noci, za práci o víkendu a rovněž za práci ve svátek. Místo příplatku za svátek lze aplikovat náhradní volno za práci ve svátek.


2)     Od 1. 10. 2023 zároveň platí, že zaměstnavatel by měl z důvodu předvídatelnosti zaměstnancům pracujícím na dohodu mimo pracovní poměr práci plánovat a vytvářet předem plány směn. Zaměstnanci by měli být s tímto plánem seznámeni alespoň 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodnou se zaměstnavatelem jinak.


3)     U dohod mimo pracovní poměr je potřeba nově vést evidenci pracovní doby jako u pracovních poměrů a v případě kontroly z inspektorátu práce prokázat, že je u zaměstnanců dodržován nepřetržitý denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu a přestávka na odpočinek během směny. A to vše s účinností od 1. 10. 2023.


4)     Od 1. 10. 2023 mají rovněž zaměstnanci pracující na dohodu nárok na pracovní volno z důvodu důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu. Tyto překážky jsou neplacené. V případě dohody o provedení práce se doba překážek nepočítá do maximálního rozsahu odpracované doby 300 hodin za kalendářní rok. U dohody o pracovní činnosti je situace jiná. Maximální rozsah práce u dohody o pracovní činnosti zůstává 20 hodin za týden, a to v průměru za dobu trvání dohody, nejdéle za 52 týdnů. Do tohoto maximálního rozsahu je ale potřeba zahrnout hodiny, kde zaměstnanec neodpracuje z důvodu důležitých osobních překážek v práci nebo překážek z důvodu obecného zájmu.


5)     S účinností od 1. 1. 2024 budou mít zaměstnanci pracující na dohodu nárok na dovolenou. Pro účely dovolené se stanoví délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně bez ohledu na skutečný rozsah hodin. Podmínkou je, že zaměstnanec musí odpracovat alespoň 80 hodin a dohoda musí trvat nepřetržitě nejméně 4 týdny.


6)     Od 1. 10. 2023 platí rovněž nová pravidla pro práci na dálku. Zásadním předpokladem pro práci na dálku je písemná dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může písemně dohodnout, že bude práci na dálku vykonávat bez náhrady nákladů nebo s náhradou. Náhrada může být stanovena paušálně, případně reálným propočtem, který zaměstnanec prokáže a zaměstnavatel si obhájí.


Je vidět, že poslední novela zákoníku práce zaměstnavatelům značně zkomplikovala život a přinesla řadu pozitivních změn zaměstnancům. Postupně se totiž stírají rozdíly mezi dohodami a pracovními poměry.


Jaký názor máte na tyto změny?

Připojte se k nám na sociálních sítích a dejte nám vědět.

 

 

Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví svým klientům poskytujeme.


14. 11. 2023

Comments


bottom of page