top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Podklady pro daňové přiznání za rok 2021

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Už se to blíží - termín podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021. A protože štěstí přeje připraveným, připravili jsme pro vás seznam všech podkladů, které potřebujete k jeho sestavení. Pomůže to jak těm z vás, kteří si necháváte přiznání zpracovat daňovým poradcem, tak i těm, kteří zkoušíte podat přiznání sami.


Abyste mohli podat daňové přiznání bez jakýchkoliv výčitek a v noci jste v klidu spali, je potřeba mít vše připraveno. Právě s tím vám pomůže náš přehledný seznam. Nezapomeňte ale, že ti z vás, kteří podnikáte jako OSVČ, musíte kromě daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) podat také tzv. přehledy pro vaši zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení (dále jen jako přehledy).


Ti z vás, kteří v rámci celého svého podnikání v roce 2021 využívali tzv. paušální daň máme dobrou zprávu - vy daňové přiznání ani přehledy podávat nemusíte. Rozhodně však doporučujeme, abyste si zkontrolovali, že jste opravdu dodrželi veškeré podmínky k tomu, abyste v režimu paušální daně mohli zůstat. Které podmínky to jsou se dozvíte v našem článku ZDE.


Co všechno vy ostatní, co máte povinnost podat DPFO i přehledy musíte mít připraveno? Rozdělili jsme pro vás veškeré podklady do jednotlivých kategorií. Vlevo si vždy můžete odškrtnout, zda už máte vše potřebné.


1. Příjmy

Příjmy můžete mít různé - ze zaměstnání, z podnikání jako OSVČ, příjmy z nájmu, příjmy z kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy. Všechny ty, které jsou předmětem daně, je potřeba uvést v daňovém přiznání. Pokud si nejste jisti, zda máte některé vaše příjmy z roku 2021 uvézt v daňovém přiznání, můžete si s námi ZDE domluvit odbornou konzultaci. Rádi vám pomůžeme.


Nejčastější chyba, které se dopouštějí OSVČ ve svém daňovém přiznání: Někteří s vás do přiznání uvádíte částku, kterou jste v daném roce vyfakturovali. Ta se však ne vždy shoduje s tím, co jste skutečně utržili v hotovosti nebo na váš bankovní účet v daném roce. Podívejte se raději do tabulky dál, která částka do přiznání skutečně patří.


Nezapomeňte, že i takové příjmy, které jsou sice osvobozeny od daně z příjmů, ale přesáhují částky 5 mil. Kč, je potřeba nahlásit finančnímu úřadu. Daň z nich odvedena nebude, ale v případě nenahlášení takových příjmů byste se vystavili riziku vyměření sankce.


V tabulce níže naleznete, které podklady je potřeba mít z hlediska příjmů pro DPFO 2021 připraveny:2. Přehled o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění

Jak bylo uvedeno výše, tzv. přehledy musí odevzdat všichni z vás, kteří jste v roce 2021 podnikali třeba i jen po část roku jako OSVČ.


Tyto podklady si lze jednoduše vyžádat u vaší zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení.


3. Výdaje

Jako OSVČ si můžete vybrat ze dvou možností, které výdaje uplatnit ve svém DPFO:


1) Můžete uplatnit skutečné výdaje, jež jste vynaložili ve svém podnikání pro zajištění a udržení příjmů, které jsou zároveň daňově uznatelné. Daňově uznatelné náklady jsou takové, které si lze dle zákona odečíst od svých příjmů. Pokud si nejste jisti, které výdaje to jsou, rádi s vámi vše zkonzultujeme.


2) Druhou možností, a tou velmi oblíbenou u živnostníků, je využít tzv. výdajový paušál. Díky němu je možné 40-80 % příjmů z podnikání uplatnit jako výdaje, aniž by tyto výdaje skutečně vznikly. Výdajový paušál je možné využít až do celkové výše příjmů 2 000 000 Kč.


4. Odečitatelné položky

Pokud jste ještě o těchto položkách nic neslyšeli, doporučujeme si je v klidu projít. Mohlo by s totiž stát, že si budete moci od svého základu daně ještě něco odečíst. A snížení základu daně vede přirozeně ke snížení daňové povinnosti.


Upozorňujeme, že u nemovitostí nabytých od 1.1.2021 dál, které jsou financovány hypotečním úvěrem, je možné nově odečíst pouze částku 150 000 Kč. U nemovitostí nabytých před tímto datem je možné stále základ daně ponižovat až o částku 300 000 Kč.


Níže naleznete seznam všech odečitatelných položek včetně podkladů, které pro jejich prokázání musíte dodat:
5. Slevy na dani

A nakonec je možné ještě uplatnit různé slevy na dani. Každý poplatník má minimálně nárok na tu základní, které se říká sleva na poplatníka. Pro rok 2021 její výše činí 27 840 Kč.


Pokud chcete uplatňovat další slevy, které uvádíme v našem seznamu, nezapomeňte si obstarat také potřebné podklady. I ty v seznamu naleznete.
Kdy podklady dodat svému daňovému poradci?

Doručte své podklady pro DPFO 2021 a přehledy svému daňovému poradci či účetní co nejdříve. Ideálně v druhé polovině ledna nebo první polovině února. Z praxe víme, že pokud nejste domluveni dopředu a podklady pošlete až na poslední chvíli, nemusí na vás již zbýt kapacita. Pokud by se stalo tohle i vám, zkuste nám napsat ZDE, třeba kapacitu na zpracování vašeho přiznání najdeme.Odklad daňového přiznání

Pokud vyloženě nestíháte, nebo vám podání daňového přiznání zkomplikovaly nenadálé okolnosti, můžete také podat tzv. odklad daňového přiznání. V takovém případě byste mohli podat daňové přiznání až do 1.7. Aby se tak stalo, musíte zplnomocnit svého daňového poradce k podání přiznání a plnou moc doručit nejpozději do termínu podání daňového přiznání na váš finanční úřad. V případě, že se ocitnete v této situaci, obraťte se na nás, rádi pro vás odklad zpracujeme a přiznání za vás podáme.


Přejeme vám, aby tento rok bylo pro vás podání DPFO a přehledů snadné. Třeba i díky našemu přehlednému seznamu, který si můžete stáhnout ZDE 😊


Daňové přiznání k dani z příjmů musí podávat většina z nás. Pro lidi je tato povinnost velká nepříjemnost - některým z toho až vyskakuje vyrážka. Pro nás je to oblíbená práce a koníček v jednom. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daňového přiznání našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek.


O autorce: Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


08. 01. 2022

Comments


bottom of page