top of page
  • Obrázek autoraFilip Krejčí

Příspěvek 5 000 Kč na dítě

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Chcete si požádat o nedávno schválený příspěvek 5 000 Kč na dítě? Nezapomeňte, že musíte splňovat některé povinnosti. Celým procesem vás srozumitelně provedeme.


Jedním z aktuálních témat, které rezonuje českou společností, je jednorázový příspěvek na dítě, který by měl rodinám s dětmi kompenzovat současnou inflaci a růst životních nákladů. Žádosti přijímá a zpracovává od 15. 08. 2022 ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud je žádost úplná, mělo by ministerstvo peníze vyplatit do 30 dní od jejího podání. Výše příspěvku je 5 000 Kč na jedno dítě. O příspěvek mohou rodiny žádat on-line přes aplikaci, nebo osobně v Czech Pointech. Žadatelem je vždy jeden z rodičů. V žádosti kromě osobních údajů dětí zároveň uvádí také osobní údaje druhého z rodičů. Žádost o příspěvek nemusí podávat rodiče, kteří zažádali v červenci o přídavek na dítě za měsíc červen 2022 a splnili podmínky pro jeho vyplacení, pokud dítě k 01. 08. 2022 nedovršilo věk 18 let. Příspěvek se pak vyplácí společně s přídavkem na dítě v obvyklém termínu.


Podmínkou pro získání příspěvku je věk dítěte, které k 01. 08. 2022 nedosáhlo věku 18 let. O příspěvek mohou rovněž žádat rodiče dětí, které se narodí od srpna 2022 do 31.12.2022.


Další podmínkou je celkový hrubý příjem rodiny. Ten se posuzuje z pohledu kalendářního roku 2021 a musí být pod hranicí 1 000 000 Kč. Nejčastějšími typy příjmů rodičů jsou příjmy ze závislé činnosti, tzn. ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání či pronájmů. U příjmů ze zaměstnání kontroluje ministerstvo práce a sociálních věcí příjem, který zaměstnavatel uvedl do evidenčního listu důchodového pojištění za kalendářní rok 2021. Tento příjem je uveden v kolonce vyměřovací základ. Kontrolu bude provádět ministerstvo ve spolupráci s okresními správami sociálního zabezpečení. U příjmů z podnikání či pronájmů jde zase o dílčí základ daně z daňového přiznání, které podnikatelé podávají na finanční úřady, pod které spadají. Vychází se tedy z příjmů z podnikání nebo pronájmů od kterého se odečtou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, případně použité výdajové paušály. Ministerstvo si pak jednoduše zkontroluje dílčí základ daně z údajů, které jim poskytnou finanční úřady z daňových přiznání.


Samostatnou kapitolou jsou pak různé dávky a náhrady, které se do milionového obratu rovněž počítají. Patří mezi ně hlavně mateřská, ošetřování člena rodiny, otcovská dovolená, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, alimenty, náhradní výživné atd. Zde je pak rozhodující datum, kdy rodiče jednotlivé dávky a náhrady obdrželi. Pokud se tak stalo v kalendářním roce 2021, je potřeba s těmito částkami rovněž počítat a posoudit, zda díky nim nebyla hranice pro výplatu příspěvku překročena.

Vyplacený jednorázový příspěvek je osvobozený od daně z příjmů, tzn. že se nebude danit a zároveň nepodléhá srážkám (exekuce, insolvence). Nebude se zároveň započítávat do rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na sociální dávky (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě atd.)


Vzhledem k tomu, že výčet příjmů uvedených v tomto článku není rozhodně konečný a rodiče mohli v kalendářním roce 2021 obdržet i další typy příjmů, jakou jsou příjmy z kapitálového majetku, příjmy ze zahraničí, příjmy z prodeje nemovitosti atd., doporučujeme v případě pochybností konzultovat oprávněnost nároku na příspěvek se mzdovou účetní. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení v podobě nevyplacení či vrácení příspěvku. V žádosti totiž máte možnost zaškrtnutí volby, zda chcete své příjmy zkontrolovat až po vyplacení příspěvku či ještě před jeho vyplacením. Zároveň je v této souvislosti dobré podotknout, že na podání žádosti je stále dostatek času. Ministerstvo žádosti přijímá do 31. 07. 2023.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorovi:


Ing. Filip Krejčí


Filip má více než 10letou praxi z vedení finančního a mzdového účetnictví obchodních korporací. Má zkušenosti s finančním řízením firem a vedením účetních týmů. Své znalosti a dlouholeté zkušenosti předává jako uznávaný lektor prostřednictvím odborných kurzů a seminářů dalším profesionálům v oblastech účetnictví, daní a mezd. Vedení účetnictví v jeho podání je profesionální a pochopitelné pro všechny.


Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.


08. 09. 2022

Comments


bottom of page