top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Prodej a nákup zboží a služeb mimo tuzemsko – EU, třetí země

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Problematika DPH u přeshraničních obchodů je určena nejen účetním, ale i manažerům a obchodníkům, kteří potřebují znalosti DPH pro vhodné nastavení obchodních smluv. V okamžiku, když již v účtárně leží doklad z přeshraničního obchodu, bývá často pozdě spílat nad špatně nastavenými obchodními podmínkami, které mohou znamenat až fatální dopady pro daňový subjekt (registrace v jiném členském státě EU, nemožnost plnění osvobodit apod).

Pravidla pro DPH u přeshraničních obchodů je nutno znát předem, kdy je subjekt schopen leccos ovlivnit a tím je možno eliminovat rizika a nepříjemné daňové dopady.

Tato pravidla musí tedy znát nejen účetní, ale zejména obchodník, či dokonce manažer. Víme, že určitě znáte pojem „reverse chargé“, že si říkáte, že tam není žádné DPH a tak dospějete k názoru, že nic víc nepotřebujete znát, že od toho máte účetní.


ALE, POZOR!!!


Vaše účetní potřebuje znát tyto základní informace:

  • dodavatel,

  • odběratel a jejich DIČ pro EU obchody,

  • kdo zabezpečoval přepravu zboží, odkud kam zboží bylo přemístěno, kde bylo zboží procleno, jestli bylo převedeno ekonomické vlastnictví ke zboží. Musíme posoudit vše, abychom mohli s čistým svědomím splnit podmínky pro uplatnění osvobození. Možná níže uvedený příklad bude dostatečně vysvětlující:


Přiklad: Tuzemský plátce DPH nakoupil zboží od osoby registrované k dani v Polsku. Na faktuře je uvedeno české DIČ kupujícího a polské DIČ prodávajícího. Zboží bylo přepraveno z Polska na Slovensko. Následně tuzemský plátce dodá zboží německé osobě registrované k dani. Zboží je přepraveno ze Slovenska do DE (nejedná se o třístranný obchod).


Tuto obchodní transakci je třeba posoudit ve dvou krocích. Nejprve jako pořízení zboží JČS a poté jako dodání zboží do JČS.


Pokud CZ plátce neprokáže, že tato transakce byla předmětem DPH na Slovensku – v místě ukončení přepravy zboží, je povinen tuto transakci zdanit i v CZ. Plnění tuzemský plátce vykáže na ř. 3/4 DAP. Přiznání DPH v CZ tuzemského plátce nezbavuje povinnosti přiznat daň také na Slovensku. V případě, že CZ plátce následně uhradí daňovou povinnost související s touto transakcí na Slovensku, je oprávněn si snížit základ daně v CZ o základ daně, z kterého byla odvedena daň na Slovensku. Český plátce nemá nárok na odpočet daně v České republice.


Při dodání zboží ze Slovenska do DE, které zajišťuje tuzemský plátce, se místo plnění nachází na Slovensku. Při uplatnění daně je třeba vycházet z právních předpisů platných na Slovensku.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


18. 01. 2019

コメント


bottom of page