top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Prominutí zálohy na daň z příjmu splatné k 15. 6. 2020

Aktualizováno: 25. 7. 2023


V rámci Liberačního balíčku II vydaného v souvislosti s COVID-19 byla prominuta záloha na daň z příjmu splatná v polovině června tohoto roku. Bohužel mnoho podnikatelů si toto opatření vykládá nesprávným způsobem jako zánik povinnosti daň zaplatit. Zároveň si nevědí rady, jak postupovat v případě, když stále nepodali daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2019.


V návaznosti na Liberační balíček byl přijat Generální pardon č.2, podle kterého je prominuta záloha na daň z příjmů za rok 2019, která je splatná k 15.6.2020. Může se jednat jak o zálohu čtvrtletní, tak pololetní. Ubezpečujeme Vás, že toto prominutí je automatické a není nutné tedy o něj žádat.


Někteří poplatníci si však marně toto rozhodnutí vykládají tak, že je jim odpuštěna daň jako taková. Takhle by prominutí zálohy na daň z příjmů rozhodně nemělo být interpretováno ani pochopeno. Jedná se pouze o možnost neuhradit tuto zálohu nyní. Pokud tedy zálohu chcete zaplatit v termínu do 15.6.2020, máte rozhodně tu možnost. V případě, že jste naši klienti, prosím, uvědomte o této skutečnosti naši hlavní účetní, Ing. Annu Pelikánovou.


Zároveň však jedním z opatření přijatým vládou ČR ve spojitosti s COVID-19 byla možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a uhradit daň až do 1.7.2020 bez jakýchkoliv sankcí. Toto opatření se plošně týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky (např. držitelé zpřístupněné datové schránky).


Jak se tedy bude postupovat v případě, že poplatník podá daňové přiznání až po 15.6.2020, tedy po termínu, kdy se má zaplatit záloha na daň z příjmu? Nenastane situace, že bude vyměřen úrok z prodlení za pozdní úhradu zálohy?


Je potřeba si uvědomit, že zálohy na daň z příjmů se vždy počítají z poslední známé daňové povinnosti. Tedy pokud přiznání k dani z příjmu za rok 2019 podáte až po 15. 6. 2020, bude Vám stále daňová povinnost brána z posledního podaného řádného přiznání, případně posledního dodatečného, tedy toho za rok 2018. To znamená, že záloha na daň z příjmu bude ve stejné výši jako záloha k 15. 3. 2020 (v případě, že má poplatník povinnost platit zálohy čtvrtletně). Pokud má poplatník povinnost platit pololetní zálohy, pak bude záloha totožná s tou, kterou měl uhradit k datu 15. 12. 2019 (pokud samozřejmě nedošlo ke změně daňové povinnosti).


Pokud existují objektivní důvody, má poplatník možnost požádat správce daně o změnu záloh k dani z příjmů. Takovým důvodem pak mohou být například také pokles příjmů z důvodu nuceného uzavření provozovny v souvislosti s omezením šíření koronaviru.


Daň z příjmů musí odvádět každý z nás. Zpracovat daňové přiznání a rozumět například tomu, co si můžeme uplatit jako daňový náklad - na to už máte nás. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daně z příjmů našim klientům poskytujeme.Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


05. 06. 2020

Σχόλια


bottom of page