top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Testy na COVID-19: daňově uznatelný náklad nebo ne?

Aktualizováno: 25. 7. 2023

Stále více firem nechává povinně nebo preventivně testovat své zaměstnance na covid-19, případně i sami zaměstnanci se obracejí na své zaměstnavatele, zda by jim testy neuhradili jako firemní benefit. Právě proto vám nabízíme krátký komentář k daňové uznatelnosti nákladů vynaložené na testy na vir covid-19 zaměstnanců.


Náklady na vynaložené testy je možno rozdělit do 3 kategorií.

1) Náklady na povinný test

V případě, že je zaměstnavateli nařízeno podle stávajících předpisů testy provést, jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňově uznatelný náklad podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) ZDP.

2) Náklady na dobrovolně provedený test (a jiná preventivní opatření)

Dalším případem je, kdy zaměstnavatelé nechávají své zaměstnance testovat dobrovolně. Je to hlavně z preventivních důvodů, a to nejenom pro ochranu celého pracovního kolektivu, ale i pro bezpečný a plynulý provoz firmy.

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 ZDP jsou u zaměstnavatele daňově účinným nákladem výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť. § 102 zákoníku práce v obecné rovině ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. S ohledem na mimořádný pandemický stav všeobecného ohrožení v souvislosti s covid-19 v tomto případě ve svém vyjádření Ministerstvo financí připouští, že pokud zaměstnavatel s ohledem na nebezpečí šíření nákazy mezi zaměstnanci na pracovišti provádí preventivní opatření (měření teploty při vstupu na pracoviště, „dobrovolné“, tedy zaměstnavateli nenařízené zvláštním předpisem, testování zaměstnanců na covid-19) může se jednat o výdaje definované ve výše uvedeném ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona o daních z příjmů, tedy o náklady daňově uznatelné.

3) Náklady na dobrovolně provedený test jakožto benefit zaměstnanců

Jiný daňový režim by nastal v případech, kdy testování poskytuje zaměstnavatel jako zaměstnanecký benefit, kdy zaměstnavatel uhradí zaměstnancům testování, které přímo nesouvisí s prací. Mohlo by se např. jednat o testy při odjezdu na zahraniční dovolenou či návratu z ní, apod. Náklady spojené s tímto testováním budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, a to dle aktuálních výkladů podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) ZDP. Zároveň jsou u zaměstnance osvobozené dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) ZDP.

Ve všech případech lze každopádně doporučit dostatečnou dokumentaci veškerých provedených nákladů a situací, které tyto náklady vyvolaly. Důkazní břemeno je v této společnosti vždy na dané společnosti - zaměstnavateli.Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorovi:

Ing. Tomáš Navrátil

Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.

Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


Jsme tým odborníků, kteří Vám pomáhají s vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, zpracováním mezd, personalistiky a se spoustou dalších záležitostí, které se týkají Vašeho podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které pro podnikatele, firmy i neziskovky poskytujeme.


14. 10. 2022

Comments


bottom of page