top of page

Vybrané změny v oblasti účetních předpisů neziskových subjektů od 2016

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Jaké změny účetních předpisů byste neměli rozhodně přehlédnout? Na co si máte dát od tohoto roku pozor? Připravili jsme pro vás stručný přehled v následujícím článku.

1. Kursové rozdíly - v § 17 a 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. dochází k vypuštění účtování tzv. kursových rozdílů aktivních a pasivních. Kursové rozdíly mají vždy pouze dopad výsledkový. Úpravy rozvahového účtování kursových rozdílů byly současně vypuštěny i z § 42 vyhlášky, upravujícího metodu kursových rozdílů.


2. Změna stavu zásob a aktivace materiálu, zboží, vnitropodnikových služeb a dlouhodobého majetku již nebude účtována prostřednictvím výnosů, ale přes náklady účetní jednotky. Jedná se o novou úpravu v § 26 odst. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Zavádějí se položky: A.II.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti; A.II.8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb a A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku. Jde o významnou změnu účetní metody.


3. Zrušení vykazování zřizovacích výdajů v dlouhodobém majetku.


4. Rezervy a opravné položky: v § 37 a 40 vyhlášky č. 504/2002 Sb. najdeme, že částečné snížení nebo zrušení opravných položek se bude účtovat ve prospěch nákladů, stejně tak jako použití, částečné snížení nebo zrušení rezerv.


5. Vymezení hlavní a hospodářské činnosti: nový § 5a pro účely vyhlášky č. 504/2002 Sb. vymezuje hlavní a hospodářskou činnost. Jedná se o přesun z § 28.

V ČR se málo kdo vyzná v účetnictví neziskových organizací. My máme v týmu přední odborníky na tuto oblast, proto se na nás můžete spolehnout. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví neziskových organizací našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


25. 04. 2016

Comments


bottom of page