top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Změny v DPH od 1. 7. 2021

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Opět nás čekají změny v oblasti daně z přidané hodnoty, a to převážně u zboží

a služeb, které jsou poskytovány konečnému spotřebiteli. Novela zákona o DPH bude promítat eurounijní změny platné od 1.7.2021. Očekává se, že do 30.6.2021 by měla být novela přijata, ačkoliv prozatím prošla pouze 2. čtením v Poslanecké sněmovně.

Změny v oblasti DPH se týkají především obchodů, kdy je zboží či služba poskytována konečnému spotřebiteli, a to jak obchodů v rámci EU, tak dovozu zboží ze 3. zemí:

  • změny v zasílání zboží (prodej zboží na dálku) do jiných členských států (e-shopy)

  • rozšíření stávajícího systému Mini-One-Stop-Shopu (MOSS) pro přiznávání a placení daně u některých služeb (typicky elektronicky poskytované služby) o možnost přiznávání a placení daně při prodeji zboží na dálku a také o možnost přiznávání některých dalších služeb; rozšířený systém je nazýván One-Stop-Shopem (OSS).

Místo plnění při odesílání zboží z ČR spotřebiteli do jiného členského státu se stanovuje podle pravidla pro místo plnění při zasílání zboží, nově bude ale označeno jako místo plnění při prodeji na dálku. Platí a bude platit nadále, že za místo plnění se v tomto případě považuje místo ukončení přepravy (zaslání zboží do jiného členského státu spotřebiteli má být s DPH toho státu, do kterého je zboží zasláno). Z tohoto pravidla však je a bude i nadále výjimka, že místo plnění je ve státě odeslání zboží (při odeslání z ČR je tedy v ČR) – tato výjimka však bude od 1.7.2021 užší.


Tento limit se od 1.7.2021 zásadně snižuje na 10 000 EUR za kalendářní rok, a navíc se nově nepočítá po jednotlivých členských státech, ale souhrnně za všechny jiné členské státy dohromady, a to i v součtu s hodnotou služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani.


Př: CZ plátce odeslal v roce 2020 z ČR spotřebitelům na Slovensko v hodnotě 6 tis. EUR, do Polska v hodnotě 2 tis. EUR a do Maďarska v hodnotě 3 tis. EUR. Jakou DPH prodávající tyto obchody zatěžuje?


Pokud se prodávající nerozhodl k dobrovolné registraci k DPH v těchto členských státech, tak může tyto obchody do 30.6.2021 zatěžovat českou DPH (nepřekročil limity v jednotlivých zemích). ALE, protože v součtu je překročen limit 10 000 eur, tak od 1.7.2021 bude nutné zásilky na Slovensko zatěžovat slovenskou DPH, do Polska polskou DPH a do Maďarska maďarskou DPH. DPH bude přiznávat a odvádět prostřednictvím One-Stop-Shopu, ke kterému se zaregistruje v ČR.


Změny u dovozu zboží od 1.7.2021:

  • zrušení osvobození od DPH při dovozu zboží ze 3. zemí pro zboží s hodnotou do 22 EUR,

  • při dovozu zboží ze 3. zemí nakoupeného přes internetové tržiště (např. eBay, Amazon, Aukro) může být u zboží s hodnotou do 150 EUR DPH spravována v režimu dovozního Import-One-Stop-Shopu (IOSS), což usnadní doručení zásilky kupujícímu – kupující zaplatí DPH přímo internetovému tržišti a DPH již nebude muset být řešeno při doručení zásilky (IOSS je tak důležitý i z pohledu doručovatelů). IOSS mohou využít (avšak prostřednictvím zástupce) také prodávající ze 3. zemí (např. z Číny). IOSS není určen pro případy, kdy je kupujícím plátce DPH.

  • Nebude-li použit IOSS, budou moci DPH při dovozu zboží do 150 EUR nepodléhajícímu spotřební dani na základě povolení celního úřadu spravovat kurýři (pošta či jiný přepravce apod zajišťující celní odbavení) – tento zjednodušený výběr DPH může usnadnit doručení zásilky (DPH kupující uhradí přepravci a ten ji souhrnně přizná a odvede).

Internetovým tržištím (digitální platformy, marketplace) vzniknou nové evidenční povinnosti, a to jak ve vztahu k dovozu zboží ze 3. zemí, tak i ve vztahu k obchodům v rámci EU. Fyzické osoby při objednávání zásilek ze zemí, které neleží v Evropské Unii, budou muset podat elektronické celní prohlášení u zásilek do 150 EUR. Mohou se také nechat za poplatek zastoupit přepravcem. Obdobné podmínky nastanou při zasílání darů mezi fyzickými osobami, avšak zde byl limit pro elektronické celní prohlášení nastaven na 45 EUR. Celní správa pro tyto účely připravila informační portál Celnička, kde se dozvíte aktualizované informace.Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


14. 05. 2021


Comments


bottom of page