top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Influenceři a daně

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Zbýváte se influencerstvím a nevíte, co tato činnost obnáší v rámci daňové povinnosti? V našem článku se dozvíte vše důležité.


Musí mít influencer nějaké povolení na provozování této činnosti?


Nejdříve je třeba se na situaci podívat z právního hlediska. Živnostenský zákon definuje živnost jako (i) soustavnou činnost (ii) provozovanou samostatně, (iii) vlastním jménem, (iv) na vlastní odpovědnost, (v) za účelem dosažení zisku. Před započetím takové činnosti by tedy správně daná osoba měla mít živnostenské oprávnění.


Dále podle autorského zákona je předmětem práva autorského dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Dále je důležitá otázka osob nezletilých, kterým za určitých podmínek lze přidělit zákonného zástupce a na jméno nezletilého vydat živnostenské oprávnění, když mu je aspoň 16 let.


Kdo je influencer?


Co vůbec znamená „být influencer“? Jakou činnost vykonává a od koho a za co dostává peníze? Ukažme si to na příkladu youtubera (jiné platformy to budou mít podobné) a různých oblastí, ve kterých může vydělávat:


Oblast marketingu


V této oblasti se jedná o tři různé druhy příjmů. Za prvé, youtuber získává peníze od Google za reklamy, které se objevují v jeho videu. Funguje to tak, že youtuber umožní Googlu umístit do svého videa reklamy; příjem youtubera se odvíjí od počtu přehrání jeho videa, délky videa (čím delší, tím více reklam v něm může být) a toho, jestli si diváci přehráli reklamu nebo ne. Youtuberovi naskakují podíly na reklamě na jeho Adsense účtu a příjmy bývají pravidelně vypláceny.


Druhou cestou youtuber obdrží peníze za to, že něco konkrétního pronese ve svém videu (např. product placement) – může se jednat i o tzv. unboxing. Tato cesta většinou tvoří největší objem příjmů pro youtubera.


Dalším možným způsobem je podíl na příjmech z programu Youtube premium, který si mohou zaplatit uživatelé platformy. Divákům se tak nezobrazují reklamy a příjmy od inzerentů se rozdělují mezi youtubery.


Příjmy z různých funkcí YouTube (z provozu vlastního kanálu)


Fanoušci mohou přidáním se ke kanálu získat speciální výhody, které pro ně youtuber nabízí (videa jen pro členy, odznaky, živý chat, …). Za tyto výhody si fanoušci musí připlatit a Google pak vyplácí youtuberovi určitou část měsíčních poplatků za členství v kanálu (resp. jinými slovy část si strhne pro sebe).


Dalším příjmem mohou být tzv. superchaty. Fanoušci mohou během živých chatů komunikovat přímo s youtubery a jejich zprávy mohou být za určitý poplatek zvýrazněny – opět se pak tyto příjmy rozdělují na youtubery.


A na závěr, Youtuber může dostávat dobrovolné, ale pravidelné příspěvky od svých sledujících.


Příjmy z prodeje reklamního zboží (mechandise)


Zde existuje hned několik možností – od vlastního e-shopu po zapojení se do nějaké sítě youtuberských e-shopů.


Honoráře


Youtuber může dostat finanční odměnu za účast na festivalech nebo setkání s fanoušky, případně za moderování společenských a jiných akcí.


Měl by influencer také zdaňovat své příjmy, které dostává za propagaci různých značek na sociálních sítích? Bude je zdaňovat jako příjmy z podnikání, anebo jako ostatní příjmy?


Youtuber v této situaci jen těžko obhájí, že se jedná o „příležitostnou“ činnost, tudíž budou tyto příjmy spadat do příjmů ze samostatné činnosti (§ 7), a ne do ostatních příjmů (§ 10). To znamená, že nelze použít osvobození ostatních příjmů do 30 tis./rok, lze použít výdajový paušál a youtuber podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Takto bude danit, i když příslušné živnostenské oprávnění případně v rozporu se živnostenským zákonem mít nebude.


Zdanění příjmů:


Autorské honoráře se budou danit podle § 7 (u nich výdajový paušál 40 %). Je možné uplatňovat i skutečné výdaje, ale u všeho je potřeba posuzovat daňovou uznatelnost. Youtuber má povinnost podat přiznání od určité výše (i při ztrátě). Musí platit sociální pojištění a zdravotní pojištění.


Co když získá influencer místo peněz nějaké zboží, které propaguje? Například za propagaci výživových doplňků bude získávat pravidelně tyto doplňky ve větším množství pro vlastní použití.


Základem pro zodpovězení takových otázek je si definovat, jaký je to příjem a od koho a za co ho influencer dostává. Zde se bude pravděpodobně jednat o platbu v naturáliích za zmínku ve videu (případně za jinou podobnou službu z oblasti reklamy a propagace) od výrobce daného produktu.


Zdanitelným příjmem je i příjem nepeněžní dosažený také směnou. V rámci DPH se bude jednat buď o dvě plnění, kdy youtuber poskytuje reklamní službu (a uplatní daň na výstupu, pokud je plátcem) a inzerent provádí dodání zboží ve stejné hodnotě (a také uplatní daň na výstupu) nebo budou sice dvě plnění, ale zároveň i vystavená faktura na zboží za obvyklou cenu a následný zápočet pohledávek a závazků.


Může se i influencer stát plátcem DPH?


Kdokoliv se může stát plátcem DPH, pokud má nějaké příjmy z ekonomické činnosti. Obecně v této oblasti může být spousta DPH souvislostí: pokud youtuber dostane příjem od Google Adsense – tedy jiným slovy poskytuje reklamní službu (viz výše), stane se identifikovanou osobou (pokud není ještě plátce), nepodává daňové přiznání, ale podává souhrnné hlášení (například pokud se jedná o společnost Google, je vše vypláceno irskou pobočkou této společnosti a a místo plnění je v jiném členském státě Evropské unie).

To ale není vše. Youtuber může být naopak příjemce služby, dokonce od stejného subjektu Google (viz třeba příjem skrz YouTube Premium výše, nebo cokoliv podobného, kdy si Google srazí nějaký poplatek a pak je youtuber čistým příjemcem nějaké odměny).


Tehdy se taky stane identifikovanou osobou, ale z jiného důvodu (pokud není ještě plátce) a je potřeba přiznat daň a podat přiznání.

Zde je často opravdu potřeba se poradit s právníkem, aby se vyjasnilo, kdo za co vlastně platí a obeznámit se s náležitostmi příslušné obchodní smlouvy.


Nejsou známé nějaké případy, kdy se finanční úřad zaměřil na influencery a odvádění daní?


V poslední době je takových případů spousta. Generální finanční ředitelství udělalo analýzu a vydalo v říjnu 2022 tiskovou zprávu o tom, že jen v Moravskoslezském kraji nebyly zdaněny příjmy v řádech desítek milionů korun a nebyla podána přiznání z platforem YouTube a Twitch. Zatím se k daňovým subjektům chovají mírně a umožňují vše doplatit, podat přiznání zpětně a uhradit daň formou splátek.


Kontroly ale mají podle Generálního finančního ředitelství pokračovat a další akce je naplánována na 1. pololetí 2023 s tím, že se má zaměřit na větší množství internetových platforem. Finanční správa však nedělá žádnou osvětu v této oblasti, CEG zde v nadsázce řečeno nahrazuje roli státu.O autorovi:


Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.


Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


28. 11. 2022

Comments


bottom of page