top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Jaká jsou specifika DPH v nestátních neziskovkách?

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Neziskové organizace jsou samy o sobě velice specifické subjekty a nemusí být lehké se vyznat ve všech jejich náležitostech. Týká se neziskovek DPH? Jaká jsou jsou specifika, kterými se musíme řídit. Jak se vyznat v DPH pro neziskovky se dozvíte v tomto článku. Účtujte s námi neziskovky správně.


Je pravdou, že pokud má neziskovka pouze hlavní činnost, tak se jí „DPH netýká“?


Bohužel, mnoho účetních se domnívá, že u neziskovky hlavní činnost není ekonomickou činností, a dále se tímto problémem nemusí zabývat. Po 1. 5. 2004 byl odkaz na podnikání, či činnost vykazující znaky podnikání, nahrazen pojmem ekonomické činnosti.


Specifika DPH u neziskových organizací


Musíme si dávat pozor na Identifikovanou osobu, osvobozená plnění bez nároku na odpočet a koeficienty.


1. Identifikovaná osoba


V § 6g – 6i zákona o DPH – jsou popsány situace, kdy ve vyjmenovaných situacích se osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani stává „identifikovanou osobou“, která má povinnost registrační a povinnost přiznat daň, ale nemá nárok na odpočet: např. nákup zboží, služeb z EU a třetích zemí.


2. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet


Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 zákona o DPH jsou od daně bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

· základní poštovní služby a dodání poštovních známek (§ 52),

· rozhlasové a televizní vysílání (§ 53), finanční činnosti (§ 54), penzijní činnosti (§ 54a),

· pojišťovací činnosti (§ 55), dodání vybraných nemovitých věcí (§ 56),

· nájem vybraných nemovitých věcí (§ 56a), výchova a vzdělávání (§ 57),

· zdravotní služby a dodání zdravotního zboží (§ 58), sociální pomoc (§ 59),

· provozování loterií a jiných podobných her (§ 60), ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61).


3. Koeficienty – poměrný a krátící


Pokud máme přijatá plnění nejen pro činnosti s nárokem na odpočet, ale i pro činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně:


PLNĚNÍ

​DAŇ

NÁROK NA ODPOČET


Ne - § 2

Ne - § 72/1

není ekonomická činnost

poměr - § 72/5

Ekonomická činnost:

uskutečňovaná

plnění

zdanitelná

Ano - § 13,14

Ano - § 72/2

mimo tuzemsko

Ne - § 2

je možný dle - § 72/2

osvobození s nárokem na odpočet

Ne - § 63

Ano - § 72/2

osvobození bez nároku na odpočet

Ne - § 51

krácený dle § 72/4

koeficientem dle § 76


V případě, že přijaté zdanitelné plnění použije plátce výhradně v rámci svých ekonomických činností jak pro činnosti s nárokem na odpočet, tak i pro činnosti osvobozené bez nároku na odpočet daně nebo na neekonomické činnosti, je povinen krátit daň na vstupu.

Nárok na odpočet v poměrné výši dle § 75 nastává v případech, kdy plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími. Nárok na odpočet v krácené výši dle § 76 se uplatňuje v případech kdy plátce přijaté zdanitelné plnění sice použije v rámci svých ekonomických činností, ale současně jak pro účely plnění s nárokem na odpočet daně, tak také pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


03. 01. 2023

Comments


bottom of page