top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Top 7 investic pro rok 2024 a jak na jejich zdanění

Zajímá vás, kam letos investovat své peníze a dosáhnout atraktivních výnosů? A jaké daňové povinnosti jsou s nimi spojeny? Objevte strategie a trendy, které formují trhy v roce 2024, a seznamte se s top 7 hlavními produkty pro své investiční portfolio.


ŠárkaPelikánová, CEG

Investiční prostředí v roce 2024 bude výrazně ovlivněno několika klíčovými trendy. S rostoucím významem digitálního světa je stále důležitější ochrana před kybernetickými hrozbami. Investice do firem specializujících se na kybernetickou bezpečnost mohou být zajímavou volbou.

Biotechnologie a genetické inženýrství také nabízejí nové možnosti. Investice do společností, které se zabývají editací genů, mohou mít dlouhodobý potenciál.


Do popředí zájmu se dostávají i finanční technologie. Investice do fintech společností, které inovují platební systémy, online bankovnictví a další finanční služby, mohou být velmi perspektivní. S nárůstem digitálních služeb a cloudových technologií roste i poptávka po datových centrech. Investice do společností provozujících datová centra mohou být zajímavou volbou. A jaké formy mohou vaše investice mít?

 

ETF


Investování do ETF (Exchange-Traded Funds) je populární formou investice, která kombinuje výhody akcií a investičních fondů. ETF jsou investiční fondy obchodované na burze, což umožňuje snadný obchod s nimi jako s běžnými akciemi. I z daňového hlediska se na ně díváme jako na cenné papíry. Můžete tedy proti příjmům z jejich prodeje uplatnit náklady, které jste měli na jejich koupi.


ETF nabízejí výhody diverzifikace portfolia, nižších nákladů a vysoké likvidity díky obchodování na burze. Tyto fondy také poskytují transparentnost ve sledování obsahu portfolia a majetku fondu.


Na druhou stranu investice do ETF nese tržní riziko v závislosti na vývoji sledovaného indexu nebo odvětví. Existuje také riziko, že výkon fondu nesplní očekávání investorů a může docházet k omezení likvidity nebo výkyvům cen při extrémních situacích na trzích.

 

Kryptoměny


Investice do kryptoměn přináší řadu výhod, jako je potenciální vysoký výnos díky rychlému růstu hodnoty některých kryptoměn. Investoři mohou také využít decentralizované povahy kryptoměn a obchodovat bez prostředníků. Existuje široká škála kryptoměn včetně Bitcoinu, Etheru a dalších altcoinů, které nabízejí různé investiční možnosti.


Na druhou stranu jsou s investicemi do kryptoměn spojena i rizika. Patří sem volatilita cen, která může způsobit významné ztráty, stejně jako nedostatečná regulace trhu, která zvyšuje pravděpodobnost podvodu nebo krachu některých kryptoměn. Investoři by měli mít na paměti tyto faktory při rozhodování o svých investicích.


Z hlediska zdanění to taky nemusí být pro každého tak lákavé. Na kryptoměny se nelze z hlediska českých zákonů dívat jako na měnu, takže je potřeba jejich prodej (nebo výměnu za nákup služeb/produktů) zdaňovat jako nehmotný movitý majetek. Stejně jako u akcií a dalších cenných papírů je možné oproti příjmům započítat výdaje na jejich nabytí. Ovšem….kdo si skutečně vede přesnou statistiku o tom, kde kolik prodal a nakoupil, kdy nakupoval za kryptoměny apod. Každopádně řešení to má a rozhodně vám doporučujeme to prokonzultovat s vaším daňovým poradcem.


Kromě klasických kryptoměn existují také další podobné investiční produkty, jako jsou tokeny nebo stablecoiny. Tyto produkty se liší v rizicích a potenciálních výnosech a mohou sloužit jako alternativa k tradičním kryptoměnám pro různé investiční strategie.


Nemovitosti


Investování do nemovitostí je tradiční a oblíbená forma investice s řadou výhod. Jednou z hlavních výhod je stabilní a potenciálně vysoký dlouhodobý výnos, zejména pokud jde o pronájem nemovitostí. Investice do nemovitostí také poskytuje možnost diverzifikace portfolia a ochranu před inflací, protože hodnota nemovitostí obvykle roste s časem.


I z daňového hlediska poskytuje investování do nemovitostí řadu výhod. Prodej nemovitostí je možné při splnění podmínek osvobodit od daně, zároveň u pronájmů nemovitostí lze započítat velké množství výdajů, které by vás možná na první dobrou nenapadly.


Rizika spojená s investicemi do nemovitostí zahrnují možné výkyvy na trhu nemovitostí, náklady spojené s údržbou a správou nemovitosti a také riziko neobsazenosti nemovitosti, což může snížit výnos z investice. Dalším faktorem rozhodování může být potřeba velkého počátečního kapitálu a různé administrativní a právní povinnosti.


Podstatnou výhodou je možnost využití finanční páky v podobě hypotéky, o které jsme psali v předchozím článku zde.

 

Cenné kovy


Investování do cenných kovů je dlouhodobě oblíbenou strategií investorů, kteří hledají stabilní a hodnotově odolné investice. Mezi hlavní výhody patří historicky stabilní hodnota cenných kovů v dobách ekonomických krizí a inflace. Tyto kovy také mohou sloužit jako "safe haven" investice, když se trhy destabilizují.


Rizika spojená s investicemi do cenných kovů zahrnují možné výkyvy cen na trhu, které mohou být ovlivněny globálními ekonomickými událostmi, politickými změnami nebo poptávkou a nabídkou na trhu. Dalším rizikem může být potenciální nedostupnost fyzických kovů v případě vysoké poptávky.


Mezi nejoblíbenější cenné kovy pro investice patří:


Zlato: Zlato je tradičním "safe haven" aktivem a má dlouhou historii jako uchovatel hodnoty v dobách nestability na trzích.


Stříbro: Stříbro má podobné vlastnosti jako zlato a často je vnímáno jako levnější alternativa pro investice do cenných kovů. Kromě běžného stříbra existují i investiční formy, jako jsou stříbrné mince a slitky, které jsou oblíbené mezi investory.


Platina: Platina se často využívá v průmyslu, což může ovlivnit její cenu, ale zároveň je považována za cenný kov s investičním potenciálem.


Palladium: Palladium se využívá především v automobilovém průmyslu pro výrobu katalyzátorů, což může ovlivnit jeho cenu, ale stále je považován za zajímavý investiční kov.


V případě cenných kovů je vhodné uvažovat o dlouhodobější investici s ohledem na rozdílné prodejní a výkupní ceny kovů.

Z hlediska zdanění investování do cenných kovů jsme pro vás připravili speciální článek: https://www.connectgroup.cz/post/zlato-stribro-a-dane

 

Akcie a dluhopisy


Investice do akcií nabízejí několik výhod. Jednou z nich je potenciálně vysoký výnos, který může investory lákat díky možnosti růstu hodnoty akcií a výplatě dividend. Dále je výhodou vlastnictví podílu ve společnosti, což umožňuje investorům účast na valných hromadách a hlasování. Investice do různých akcií také umožňuje diverzifikaci portfolia a snižuje tak riziko.


Na druhé straně jsou akcie tradičně spojené s mnoha riziky. Mezi tato rizika patří volatilita cen, která může výrazně kolísat podle tržních podmínek a vývoje společnosti. Dalším rizikem je možnost krachu společnosti, což může znamenat ztrátu investovaného kapitálu. Tržní riziko je také důležitým faktorem, protože celkové tržní trendy a události mohou ovlivnit hodnotu akcií.


Zdanění akcií je poměrně jednoduché, jen je potřeba si zapamatovat jednoduché pravidlo. Vždy zdaňujete až v okamžiku, kdy akcii prodáte. Dříve ne. Celý příjem z prodeje (aniž by vám dorazil na účet, stačí, že peníze zůstávají na kontě brokera) pak můžete ponížit o náklady, které jste měli na pořízení dané akcie. U cenných papírů je skvělé, že pokud příjmy z jejich prodeje v průběhu jednoho roku nepřesáhnou 100 000 Kč, není potřeba tyto příjmy zahrnout do daňového přiznání. Pokud by však přesáhly tuto částku, lze z ní ještě vyřadit všechny cenné papíry držené více jak 3 roky.


Mezi výhody investice do dluhopisů patří stabilní pravidelný příjem v podobě úrokových plateb a nižší riziko než u akcií, zejména u dluhopisů s vysokým hodnocením ratingu. Dluhopisy mají také prioritu v případě bankrotu, což znamená, že mají věřitelé dluhopisů přednostní nárok na aktiva společnosti.


Upozorňujeme, že zdanění dividend plynoucí z držených akcií nemusí být vždy úplně jednoduché. Pokud držíte české akcie, u těch by měla být sražena daň přímo u emitenta akcií. Ovšem z praxe víme, že většina našich klientů drží zahraniční akcie, a tam je potřeba se vyhnout tzv. dvojímu zdanění. To vše na základě nastudování si smluv o zamezení dvojího zdanění s jednotlivými státy.


Rizika spojená s investicemi do dluhopisů zahrnují nižší potenciální výnos než u akcií, riziko úpadku emitenta dluhopisu a riziko inflace, které může snížit výnosy z dluhopisů v reálných hodnotách.


Obecně platí, že investice do akcií jsou vhodné pro investory s vyšší tolerancí k riziku a dlouhodobým investičním horizontem, kteří hledají růstový potenciál. Naopak investice do dluhopisů jsou vhodné pro investory, kteří preferují stabilní příjem a nižší riziko, a jsou často součástí vyvážených portfolií. Je důležité přizpůsobit svou investiční strategii svým cílům, časovému horizontu a toleranci k riziku.

 

Startupy


Investování do startupů představuje investici do mladých a inovativních firem s vysokým potenciálem růstu. Startup lze definovat jako novou firmu s inovativním nápadem či technologií, obvykle v raných fázích vývoje a s vysokým rizikem neúspěchu.


Mezi výhody investování do startupů patří potenciálně vysoký výnos v případě úspěchu firmy a možnost investovat do inovativních technologií a odvětví. Investoři mohou také poskytnout know-how a síť kontaktů, což může prospět rozvoji startupu.


Na druhou stranu jsou s investicemi do startupů spojena vysoká rizika. Mnoho startupů neuspěje a investice může být ztracena. Tyto investice často nejsou likvidní, což znamená, že není snadné je prodat a získat zpět investované prostředky.


Z hlediska zdanění to nemusí být tak snadné. Záleží, zda přímo vstupujete do firmy jako společník, nebo pouze peníze zapůjčíte. V případě, že se rozhodnete vstupovat do společnosti, rozhodně doporučujeme si sjednat konzultaci s daňovým poradcem, případně ho do celého procesu zahrnout. V případě zápůjčky se zdaňuje pouze přijatý úrok, oproti němu v podstatě nelze nic odečíst.


Investice do startupů je možné vyhledávat přes specializované služby (např. AngelList, SeedInvest, Crowdcube) nebo prostřednictvím akcelerátorů a venture capital fondů. Částky potřebné k investování se mohou pohybovat od několika tisíc dolarů až po miliony dolarů, v závislosti na konkrétním projektu a fázi vývoje startupu.


Je důležité mít při investování do startupů pečlivě zvážený investiční plán, provést důkladnou analýzu projektu a mít realistická očekávání ohledně rizik a výnosů spojených s takovou investicí. Žádná investice do startupu není zaručená a je důležité pochopit, že může dojít k úplné ztrátě investovaných prostředků.

 

Komodity


Investování do komodit je strategie, při které investor nakupuje fyzické zdroje, kromě kovů (které jsme samostatně uvedli výše) například energetické suroviny (ropa, zemní plyn atd.) nebo zemědělské produkty (obilí, káva), případně jakékoli další fyzické produkty, optimálně takové, kterým investor sám rozumí, dokáže posoudit jejich kvalitu a rentabilitu


Mezi výhody investování do komodit patří ochrana proti inflaci, zejména u komodit, které mají tendenci růstově reagovat na inflační tlaky. Komodity také mohou sloužit jako diverzifikační nástroj pro vyvážení portfolia a snížení rizika v případě turbulentních období na trzích.


Rizika spojená s investicemi do komodit zahrnují výkyvy cen na komoditních trzích, které mohou být ovlivněny globálními ekonomickými událostmi, politickými změnami, přírodními katastrofami nebo dokonce změnami v poptávce a nabídce na trhu. Existuje také riziko, že komodity mohou být náchylné k extrémní volatilitě, což může způsobit ztráty pro investory.


Investování do komodit lze provádět prostřednictvím specializovaných komoditních burz, futures kontraktů, ETF zaměřených na komodity nebo investičních fondů se zaměřením na komodity. Částky potřebné k investování se mohou lišit podle typu komodity a způsobu investování, ale obvykle jsou dostupné pro investory s různými finančními možnostmi.


Zdanění není tak složité. Pozor však, jako u jiných investic je potřeba příjmy uvádět do daňového přiznání, i když reálně došlo ke ztrátě při obchodech. Zákon o daních z příjmů hovoří o příjmech, ne o ziscích.


Před investováním do jakýchkoli produktů je důležité získat znalosti o fungování trhu a mít jasně stanovenou investiční strategii. V případě nejasností je vhodné obrátit se na zkušeného finančního poradce.

  

Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků v médiích. Vede oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu, a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Vést účetnictví je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví svým klientům poskytujeme.9. 5. 2024

Комментарии


bottom of page