top of page
  • Obrázek autoraFilip Krejčí

Daň z nemovitých věcí 2023

Aktualizováno: 17. 7. 2023

S blížícím se termínem podání přiznání k dani z nemovitých věcí bude dobré si osvěžit některé aspekty této daně a administrativní povinnosti. Kdo tuhle daň platí? Které nemovité věci podléhají zdanění? Kam a kdy je potřeba vše dodat? Když to nestihnu, tak co se stane? Odpovědi jsme vám přehledně sepsali.


Kdo daň platí?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je u pozemků:

- vlastník - nájemce/pachtýř pozemku (pokud je pozemek evidovaný v katastru zjednodušeným způsobem) - uživatel pozemku, pokud není majitel znám

U staveb je to vlastník zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky (bytu).


Které nemovité věci podléhají zdanění?

Předmětem daně jsou například

- pozemky se stavbami - lesní pozemky - vodní plochy (s výjimkou chovných rybníků)

U staveb pak

- dokončená/užívaná stavba - dokončený byt (jednotka)

Existují různá, spíše drobnější osvobození, u okrajovějších situací.


Jak a kdy se podává přiznání?

Přiznání se podává do 31. ledna daného roku. Předmětnými nemovitými věcmi jsou ty, které jsou ve vlastnictví poplatníka k 1. lednu daného roku.

Přiznání se nepodává, pokud poplatník podal přiznání v předchozích letech a nedošlo ke změně v okolnostech, které zakládají povinnost daň platit (například nedošlo k žádnému novému nabytí nemovité věci). Také není povinnost podávat daň, pokud dojde pouze ke změně sazby daně či místního koeficientu.

Aby daný poplatník nemusel myslet na svou povinnost zaplatit daň, může požádat o každoroční zasílání údajů pro placení daně od finančního úřadu na email. Požádat je třeba do 15. března zdaňovacího období.


Kam se podává přiznání a kdy se platí daň?

Místní příslušnost k finančnímu úřadu se řídí nikoliv dle bydliště poplatníka, ale podle umístění nemovitosti. Je tak možné, že poplatník bude podávat několik daňových přiznání na různých finančních úřadech.

Daň se platí do 31. května zdaňovacího období.

Je také vhodné upozornit na povinnost nahlašování změn. Pokud u daného správce daně poplatník už nevlastní žádnou nemovitost, má do 31. ledna povinnost tuto skutečnost nahlásit (nikoliv formou nulového přiznání, ale volnou formou – řekněme dopisu).


Sankce za pozdní podání a platbu

Pokud poplatník přiznání podá sice pozdě, ale ještě před výzvou správce daně, neplatí poplatník pokutu.

Pokud podá až po výzvě správce daně, může se stát, že pokuta bude pod minimální úrovní 1 000 Kč a nevyměří se.

Při pozdní úhradě je ve hře úrok z prodlení. Může se stát, že nebude vyměřen, protože bude pod minimální zákonnou hranicí.


Závěrem je vhodné uvést, že daň z nemovitých věcí je daní, kterou si stát hlídá snad nejvíce. Za poslední roky se jedná o daň, u které ze strany správců daně dochází k nejvíce úkonům s fiskálním efektem napříč všemi daněmi.O autorovi:


Ing. Tomáš Navrátil

Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.


Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


24. 01. 2023

Comentários


bottom of page