top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Jak je to s financováním prezidenských kampaní?

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Podpořili jste finančně svého prezidentského kandidáta z vlastního nebo firemního účtu? Jaké mají kandidáti povinnosti vzhledem k získaným finančním prostředkům? Co se stane se zbytkem peněz, které nebyly využity na kampaň? A můžete si jako dárce odečíst tuto částku od svých daní?


Veškeré zaslané finanční prostředky dárci se objeví na transparentním účtu, který je ze zákona povinný. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí zkoumá prezidentské kampaně, a to u peněžitých, tak u nefinančních darů. Finanční prostředky na volebním účtu lze využít pouze na úhradu výdajů spojených s volební kampaní.

Účastníci prezidentské volby mohou dát do své kampaně 40 milionů korun před prvním kolem, v případě postupu do kola druhého se jim limit zvýší o dalších deset milionů.


Kandidáti jsou v souladu se zákonem o dani z příjmů od daně (dále ZDP) osvobozeni, tj. z darů na volební kampaň neplatí daň z příjmů (§ 4 ZDP).

Veškeré peněžní prostředky na volebním účtu, které nebyly využity na volební kampaň, musí být převedeny na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.


Mohu si poskytnutý dar kandidátovi „odečíst z daní“?


Dar je právní úkon, při němž dárce převádí vlastnické právo nějaké věci obdarovanému bezplatně, bez jakéhokoli protiplnění. Dar může mít podobu peněz, movitých i nemovitých věcí nebo práv.


Přestože daňové zákony obecně dary nezahrnují do daňových nákladů, lze při splnění určitých podmínek uplatnit dar u dárce jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání, resp. ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců. Právnická osoba může uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně při splnění podmínek uvedených v § 20, odst.8 ZDP. Pro fyzické osoby platí podmínky uvedené v §15, odst.1 ZDP.


Aby si fyzické osoby a právnické osoby mohly odečíst dar od základu daně, musí splňovat několik podmínek. Jednou z nich je umístění obdarovaného. Tím může být obec, kraj, organizační složka státu, právnická osoba se sídlem na území České republiky, jakož i právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek nebo fyzická osoba se sídlem na území České republiky, Evropské unie, Norska nebo Islandu.


Velmi důležitý je účel daru a jeho využití: na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím na jejich činnost.


Dále to může být dar fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.


Právě proto není možné uplatnit dar prezidentskému kandidátovi v rámci svého daňového přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


03. 01. 2023

Comments


bottom of page