top of page
  • Obrázek autoraJana Bhagat

Kompenzační bonus 2021 pro OSVČ, malé s.r.o. a „dohodáře“

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Ačkoliv již řada podniků může alespoň v určitém režimu fungovat, stále je možné žádat o kompenzační bonus. Jaké nyní platí podmínky pro jeho čerpání a dokdy je potřeba žádost podat? Dozvíte se v našem článku a následném srozumitelném schématu.


Nový kompenzační bonus je určen-stejně jako podzimní kompenzační bonus-osobám samostatně výdělečně činným, malým s.r.o. a „dohodářům“.


Zásadní změnou je zejména vymezení předmětu kompenzačního bonusu a s tím související rozšíření okruhu příjemců podpory, dále úpravy výše poskytované podpory či existence možnosti vzniku nároku na kompenzační bonus v případě nařízené karantény nebo izolace.


O nový kompenzační bonus je možné žádat také elektronicky. Je potřeba vyplnit žádost prostřednictvím online formuláře (odkaz na formulář ZDE). Podat žádost můžete e-mailem, datovou schránkou, poštou, osobně na podatelně či nově také prostřednictvím online finančního úřadu.


Za předpokladu splnění podmínek daných zákonem je nově možné v případě OSVČ

a společníků s.r.o čerpat až 1 000 Kč za den. U „dohodářů“ zůstává výše bonusu 500 Kč za den.


Pozor na termíny podání žádostí!

  • Za bonusové období 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 lze žádosti podávat do 1. 6. 2021).

  • Za třetí bonusové období 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021 lze žádosti podávat do 1. 7. 2021),

  • Za čtvrté bonusové období 1. 5. 2021 – 31. 5. 2021 lze žádosti podávat do 2. 8. 2021),

Pro subjekty s nižšími příjmy (například důchodci a studenti) může být částka bonusu

v individuálních případech redukována, aby nedocházelo v jednotlivých případech k vyšší kompenzaci, než činil skutečný pokles jejich reálných příjmů v daném období.


Původní kompenzační bonus lze kombinovat s tím novým, ale maximálně můžete dohromady získat 1 000 Kč denně.


Příjmy z dotačních programů a jiných podpor, určených podnikatelům, nejsou příjmy odpovídající tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z Vaší podnikatelské činnosti, a jako takové se mezi srovnávané příjmy nepočítají. Srovnávat tak budete vždy jen příjmy z tržeb ve srovnávacím a srovnávaném období.


Zda máte či nemáte nárok na kompenzační bonus, zjistíte z následujícího schématu na odkaze ZDE.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


Jako OSVČ jste zodpovědní za správné a včasné zpracování svého účetnictví a daní. Pomáháme stovkám živnostníkům s jejich účetnictvím, podáváním daňových přiznání apod. V rámci spolupráce jim také poskytujeme odborné účetní a daňové rady, které se týkají přímo jejich podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňové evidence pro OSVČ našim klientům poskytujeme.


31. 05. 2021

Comments


bottom of page