top of page
  • Obrázek autoraFilip Krejčí

Sleva na sociálním pojištění: Mohu ji také čerpat? Kolik přesně ušetřím?

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Sleva na sociálním pojištění může ušetřit nemálo peněz. Odkdy může zaměstnavatel čerpat slevu na pojistném a za jakých podmínek? Kdy se sleva uplatňuje a kdy ji naopak čerpat nemůžete? A co dalšího musíte o tomto tématu vědět? Odpovědi na všechny tyto otázky najdete v článku.


S účinností od 1. 2. 2023 může zaměstnavatel na vybraný okruh zaměstnanců čerpat slevu na pojistném. Sleva se vždy uplatňuje za kalendářní měsíc na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru. Jde o tyto kategorie zaměstnanců:


a) Osoby starší 55 let.

b) Pečující o dítě mladší 10 let.

c) Pečující o osoby blízké, které jsou závislé na pomoci jiné osoby. U této kategorie sleva závisí na stupni závislosti a na věku závislé osoby.

d) Studenti do 26 let věku připravující se na budoucí povolání studiem.

e) V uplynulých 12 kalendářních měsících uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci.

f) Osoby se zdravotním postižením.

g) Osoby mladší 21 let.


Pokud by jeden zaměstnanec splňoval více důvodů pro uplatnění slevy, může zaměstnavatel uplatnit slevu na zaměstnance v kalendářním měsíci jen jednou. Stejná analogie platí i v případě, že zaměstnanec má více pracovních nebo služebních poměrů u jednoho zaměstnavatele. Slevu lze uplatnit pouze u jednoho pracovního poměru.


Důležitou podmínkou pro uplatnění nároku je sjednání kratší pracovní doby v rozsahu 8 hodin ale nejvíce 30 hodin týdně. Sjednání zkráceného úvazku se nevyžaduje pouze u zaměstnance mladšího 21 let.


Sleva za zaměstnance nenáleží pokud:


a) Základ pro odvod sociálního pojištění je u zaměstnance vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. To je nutné brát v úvahu jak u zaměstnance, který je odměňován měsíční mzdou, tak u zaměstnance, který je odměňován hodinovou mzdou.

b) Odpracovaná doba v pracovním poměru nebo služebním poměru zaměstnance je v kalendářním měsíci vyšší než 138 hodin. U zaměstnanců mladších 21 let se splnění této podmínky nesleduje.

c) Se týká zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru u zaměstnavatele, který je zároveň zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

d) Jde o zaměstnance, kteří se nacházejí v tzv. kurzarbeitu.


Zaměstnavatel zároveň musí ČSSZ oznámit záměr, že chce na konkrétního zaměstnance slevu uplatňovat a musí počítat s tím, že měsíční přehled o výši pojistného musí vždy podat v řádném termínu, tj. do 20. dne následujícího měsíce. Výše slevy pak činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována.Ing. Filip Krejčí


Filip má více než 10letou praxi z vedení finančního a mzdového účetnictví obchodních korporací. Má zkušenosti s finančním řízením firem a vedením účetních týmů. Své znalosti a dlouholeté zkušenosti předává jako uznávaný lektor prostřednictvím odborných kurzů a seminářů dalším profesionálům v oblastech účetnictví, daní a mezd. Vedení účetnictví v jeho podání je profesionální a pochopitelné pro všechny.


Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.


16. 02. 2023


Comments


bottom of page