top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Tornádový generální pardon

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Oběti ničivého tornáda z června 2021 na jižní Moravě dostali od Ministerstva financí několik prominutí k jejich daňovým povinnostem. Ne snad, že by jim byly daně odpuštěny, spíše je obětem umožněno podat daňová přiznání a zaplatit své daňové povinnosti o něco později. Co všechno s sebou tornádový generální pardon přináší?
Katastrofa na jižní Moravě zasáhla spoustu rodin i podnikatelů. Především proto, že nyní nejsou schopni řešit veškeré daňové povinnosti vyplývající ze zákona, rozhodlo se Ministerstvo financí pro tyto oběti udělit výjimky v rámci některých daňových povinností.


Za oběť, respektive za poplatníka, na kterého se tornádový generální pardon vztahuje, jsou považovány fyzické i právnické osoby, které mají místo pobytu či sídlo v obcích

s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. Na ty se pardon vztahuje automaticky.


Dále mají tyto výjimky možnost čerpat také osoby, které vykonávají převážnou část své činnosti na území obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. Tyto osoby ovšem musí tuto skutečnost doložit oznámením. Osoby, které byly ničivým tornádem zasaženy, ale mají sídlo či místo pobytu mimo zmíněné obce, musí o dané výjimky požádat individuálně.


Oběti mají uděleny například tyto pardony vzhledem ke svým daňovým povinnostem:

Daň z příjmů: Podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob mají možnost oběti učinit bez sankcí do 31.8.2021.

Pakliže mají zasažené oběti povinnost oznámit osvobozené příjmy, mohou tuto povinnost splnit až do 31.8.2021

Pokud je daňová povinnost založena dotací a úvěrem ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou, je obětem v takovém případě prominuta daň z příjmů.DPH: Plátci DPH z postižených obcí mají automaticky umožněno podávat svá daňová přiznání

k DPH a kontrolní hlášení za období květen a červen 2021 až do 25.8.2021. Zároveň mohou bez sankcí zaplatit výslednou daň až do termínu 25.8.2021. Plátci DPH, kterým zpracovává daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo či místo pobytu na území ORP Břeclav a Hodonín, mohou také podávat daňové přiznání, kontrolní hlášení a uhradit daň až do 25.8.2021. V tomto případě je však nutné tuto skutečnost oznámit správci daně skrz tento formulář.


Silniční daň

Zálohy na silniční daň, které jsou splatné 15.7. nebudou muset oběti hradit, jsou prominuty.


Ministerstvo financí odpustilo ještě pár dílčích daňových povinností. Veškeré informace můžete nalézt přímo ve Finančním zpravodaji ministerstva ze dne 29.6.2021 zde.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


Jsme tým odborníků, kteří Vám pomáhají s vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, zpracováním mezd, personalistiky a se spoustou dalších záležitostí, které se týkají Vašeho podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které pro podnikatele, firmy i neziskovky poskytujeme.


30. 06. 2021Comments


bottom of page