top of page
 • Obrázek autoraKateřina Votavová

Nárok na odpočet u luxusních aut opět povolen? Chystá se novela zákona o DPH

Ministerstvo financí předložilo rozsáhlou novelu zákona o DPH, která může změnit pravidla pro nárok na odpočet u luxusních aut a dalších oblastí. Přečtěte si, co by schválení novely znamenalo pro vaše podnikání!


Autorka článku: Kateřina Votavová, CEG

V jednom z předchozích článků jsme Vás informovali o nových pravidlech, která omezují nárok na odpočet při pořízení osobních automobilů od 1. 1. 2024.  

 

Ministerstvo financí mezitím předložilo do vnějšího připomínkového řízení velmi rozsáhlou novelu zákona o DPH, která by měla platit od 1. 1. 2025. Jedním z cca 400 bodů této novely je právě zrušení tohoto omezení.  Pokud novela projde legislativním procesem v navrhovaném znění, bude limit nároku na odpočet u osobních automobilů nejprve zrušen u závodních automobilů a následně zcela zrušen po 3 letech od účinnosti konsolidačního balíčku, tedy k 1. 1. 2027.

 

Dalšími body připravované novely například jsou:

 • zkrácení lhůty uplatnění odpočtu daně ze tří let na dva roky,

 • příjemci plnění (zákazníci) budou mít nově povinnost vrátit odpočet daně z neuhrazených závazků po uplynutí 6 měsíců,

 • vymezují se povinné údaje, které je povinen plátce evidovat u obchodního majetku,

 • rozšiřuje se možnost dodavatele získat DPH zpět u nedobytných pohledávek,

 • nově by se měla uplatnit přenesená daňová povinnost na některé úklidové práce,

 • ruší se specifická pravidla u majetku vytvořeného vlastní činností a upřesňuje se rozsah nároku na odpočet u majetku pořizovaného v průběhu několika let,

 • zavádí se přesná pravidla pro vykazování plnění s místem plnění mimo tuzemsko v DPH přiznání,

 • zavádí se fikce doručení desátým dnem od odeslání zprávy emailem („veřejnou datovou sítí“),

 • upřesňuje se rozsah osvobozeného plnění u výchovy a vzdělávání,

 • u převodu podniku se zavádí výslovná úprava právního nástupnictví,

 • u nájmu nemovitosti se bude moci plátce rozhodnout uplatnit DPI i vůči nájemci, který je registrovaný k DPH v jiném členském státě EU,

 • rozšiřuje se možnost nároku na odpočet DPH při registraci o majetek pořizovaný delší dobu,

 • v určitých situacích se namísto automatického ručení příjemce zdanitelného plnění zavádí právní fikce, kterou může plátce vyvrátit,

 • lhůta pro opravu základu daně se prodlužuje na 7 let,

 • u společností, které nepřekročí limit obratu (malé podniky) se zavádí zásadní změny v registraci a počítání obratu, režim se rozšiřuje o osoby z jiných členských států EU. 

 

Doporučujeme tedy oblast DPH v nejbližších měsících bedlivě sledovat. Legislativní proces bude ještě dlouhý a u výše uvedených bodů může dojít k řadě změn a výkladových nejasností. V případě dotazů se obraťte na autory článku.

 

Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorce:


Kateřina Votavová

Daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Po studiu zahájila kariéru jako mzdová účetní. S postupem času se začala více věnovat tématu finančního účetnictví a daňové problematice. Díky získaným zkušenostem z širokého spektra účetních oborů a praxi ve vedení účetnictví firemní klientely se v CEG aktuálně specializuje na daně s.r.o.


13. 3. 2024

Comments


bottom of page